СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Курко Микола Несторович

Курко

Микола Несторович

Доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Микола Нестерович народився 2 березня 1952 року на Кіровоградщині. У 1981 році закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського за спеціальністю «Правознавство», а в 1985 році – Академію МВС СРСР також за спеціальністю «Правознавство» та спеціалізацією «Організація управління у сфері правопорядку».

З 1973 до 2005 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ України. У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Інтеграція МВС України до європейського співтовариства:

організаційно-правові аспекти», а в 2010 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. У 2010 році присвоєно вчене звання доцента та академіка Міжнародної кадрової академії, Академії наук вищої освіти України. Під його керівництвом підготовлено ряд видань з історії міліції України, правової тематики, зокрема – роботи з персоналом органів внутрішніх справ, міжнародного досвіду роботи правоохоронних органів. Із жовтня 2007 року працює першим заступником директора Інституту права імені князя Володимира Великого з наукової роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом, нині – проректором з навчально-методичної роботи, генеральним директором Президентського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом. Автор понад 100 наукових робіт, в тому числі монографій: «Правова система України» (у співавторстві) та «Адміністративно-правове регулювання вищої освіти України». Бере активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів, є головою спеціалізованої Вченої ради К 26.142.02 та членом спеціалізованої Вченої ради К 26.142.01 в Міжрегіональній Академії управління персоналом. Поряд з участю в роботі рад ним активно здійснюється керівництво роботою над кандидатськими дисертаціями.

Він є членом редакційної колегії наукових журналів «Наукові праці МАУП», «Наше право», «Європейські перспективи», які включені до переліку наукових фахових видань України з юридичної науки. Нагороджений відзнаками Президента України «Іменна вогнепальна зброя», медалями «За бездоганну службу», ІІ та ІІІ ступенів, відзнаками МВС «Хрест Слави», Почесний знак МВС та іншими відомчими відзнаками і ювілейними медалями. Нагорджений медаллю ООН «За забезпечення миру на планеті».