СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дмитрова Ольга Сергіївна

Дмитрова

Ольга Сергіївна

Учена, голова Міжнародної наукової ради «VITALITА..T» В УКРАЇНІ

Дмитрова Ольга Сергіївна — учена-новатор, входить до складу дослідницької школи та міжнародної наукової ради вчених нового покоління «Vitalita..t». Народилася у березні 1979 року в столиці України ­місті ­Києві в сім’ї вчених. Проте перші роки навчання пройшли у Німеччині, саме тому О. С. Дмитровій притаманні німецький педантизм та ділова хватка. О. С. Дмитрова навчалась у Київському Національному економічному університеті та здобула освіту магістра. ­Стажувалась у Відні. Дослідницька команда учених-новаторів сформувалась у 2009 році, що був переламним для світової економіки. Основ­ними напрямками діяльності команди стала проблемати­ка ефективної взаємодії секторів економічної макро- і мікро­­­систем в складних умовах дефолту. Мінімізація втрат ­підприємств. Відновлення, налагодження економічної­ системи, шляхи­ стабілізації та сприяння росту холдингів, окремо: ­банків, страхових компаній, фірм тощо.

О. С. Дмитрова має досвід налагодження, проектування та побудови економічної системи підприємств з нуля. Спів­працює у напрямку оптимізації систем комплаєнс, фінансового моніторингу, безпеки підприємств, системою управління ризиками у банківських інституціях, холдингах та інших еконо­мічних одиницях. Побудова системи операційних ризиків з нуля спонукало до створення першого розширеного каталогу операційних ризиків державних та комерційних підприємств України­ та математичної моделі, що знайшло своє відображення у моно­графії «МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ­ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ», що побачила світ наприкінці 2010 року. О. С. Дмитрова окрім наукової праці, займається практичним вирішенням гострих економічних питань неадекватно працюючих систем підприємств, налагоджуючи їх роботу, відновлюючи її та мінімізуючи втрати економічних одиниць. Адже мінімізації витрат та збитків є на сьогодні одним з найгостріших питань. Розробки у співпраці О. С. Дмитрової та К. Г. Гончарової: Розгорнутий Каталог операційних ризиків державних та комерційних підприємств України; Математична модель оцінки операційного ризику комерційного банку; Математична модель оцінки рівня корупції в банківській установі та системі України; Перша в Україні методика оцінки ділової репутації, що використовується Національним банком України (була подарована авторами білоруським колегам-­вченим та використана Білоруським Національним банком для створення власної методики); Математична модель оцінки рівня ризику клієнта щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.