СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Яцишин Михайло Михайлович

Яцишин

Михайло Михайлович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки

Михайло Михайлович народився 3 листопада 1968 ро­ку в м. Броди Львівської області. Освіта — вища юридична та історична. У 1987 р. вступив на історичний факультет до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, нині Волинський національний університет імені Лесі Україн­ки, який став не тільки альма-матер, але й постійним місцем роботи. У 2005 р. закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розпочинав свій науковий трудовий шлях у 1993 р. лаборантом кафедри історії світових цивілізацій, а з 1994 р. — асистент цієї ж кафедри. Протягом 1994–1997 рр. — навчання в аспірантурі, після закінчення якої в травні 1997 р. в Інституті історії АН України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія. Після захисту дисертації працював на посаді старшого викладача та доцента цієї ж кафедри. Протягом 1997–1998 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів України. У 2000 р. отримав диплом доцента кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ВНУ імені Лесі Українки. Дисертація на здобуття ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 на тему «Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України» захищена 2010 р. у Національній академії внутрішніх справ.Нині працює на посаді професора, завідувача кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки. На кафедрі теорії та історії забезпечує читання двох нормативних курсів ІДПУ та ДПЗК, а також трьох спецкурсів на магістратурі. Автор двох індивідуальних, трьох колективних монографій та понад 70 статей. Його праці присвячені дослідженню проблем історії­ та розвитку пенітенціарної системи України та світу. Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 12.00.01 у Національній академії внутрішніх справ. Керує науковою роботою аспірантів. Нагороджений грамотами міської та обласної рад, облдержадміністрації та Міністерства освіти України, церковним орденом Архистратига Михаїла. Колектив кафедри, яку очолює Михайло Михайлович, зай­мається проблемами компаративістських досліджень в галузі становлення та розвитку правових систем; історії та функціонування пенітенціарної системи України та світу; питаннями правового регулювання діяльності прокуратури та адвокатури; напрямками судово-правової реформи в Україні. Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з польськими колегами з Люблінського католицького Університету та Університету Марії Склодовської-Кюрі, здійснюються наукові стажування, обмін студентами та взаємна участь у роботі конференцій та симпозіумів. Порядність у стосунках, активний творчий пошук, результативність дій, повага та взаємна відповідальність — життєві принципи М. Яцишина, а три доньки та дружина — основні натхненники та сенс життя. Життєве кредо сформульоване у вислові: «Хто бореться, той може програти, хто не бореться, той уже програв. Успіх — це 10 % везіння і 90 % потіння».