СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Подоляка Анатолій Миколайович

Подоляка

Анатолій Миколайович

доктор юридичних наук, доцент, ректор Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП)

Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, ректор Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП), у 1978 році закінчив Київську вищу школу міліції МВС СРСР за спеціальністю юрист, а у 1989 р. закінчив Академію МВС СРСР за спеціальністю юрист. У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у грудні 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку в Україні». Вчене звання доцента кафедри правоохоронної діяльності Інституту права імені князя Володимира Великого МАУП присвоєно у 2008 р. Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений юрист України. Подоляка А. М. має великий досвід державницької діяльності. З 1972 по 2001 рік проходив службу в системі МВС СРСР та МВС України, обіймаючи посади заступника начальника УМВС України Кіровоградської області, начальника УМВС України у Вінницькій області, заступника міністра внутрішніх справ України. Генерал-полковник міліції. З 2002 по 2004 рік працював заступником голови Державної податкової адміністрації України. На педагогічній роботі у вищих навчальних закладах працює з березня 2006 р., доцентом кафедри правоохоронної діяльності та завідувачем кафедри комерційного і трудового права Інституту права імені князя Володимира Великого МАУП. З вересня 2007 р. по вересень 2010 р. працював директором Інституту права імені князя Володимира ­Великого МАУП, з вересня 2010 р. до червня 2011 р. працював виконуючим обов’язки ректора, а з червня 2011 р. призначений ректором Міжрегіональної Академії управління персоналом. Міжрегіональну Академію управління персоналом створено 1989 р. як недержавний вищий навчальний та науково-дослідний заклад. МАУП готує фахівців за 32 спеціальностями та 98 спеціалізаціями. Академію акредитовано за всіма ліцензованими спеціальностями з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка.

Академія управління персоналом — це найбільший гу­ма­ні­тарно-економічний ВНЗ України (понад 35 тисяч студентів з 25 країн світу), у складі якого діють Президентський університет (м. Київ); Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення в усіх регіонах України); закордонні філії. Випускники Академії отримують дипломи про вищу освіту державного та міжнародного зразка з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магіст­ра. Удосконалюючи систему освіти та задовольняючи потребу у фахівцях, Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює навчання за денною, вечірньою, заочною (у тому числі дистанційною) формами. Для учнів старших класів відкрито Академічний ліцей, економіко-правові технікуми, підготовче відділення. У структурі Академії — Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр імені Ярослава Мудрого. Для бажаючих отримати науковий ступінь діють аспірантура та докторантура. Президентський університет МАУП засновано 1999 р. У здійсненні цього міжнародного освітнього проекту сьогодні беруть участь представники понад 50 країн світу. У складі Президентського університету діють Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій імені Святої княгині Ольги, Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу імені Богдана Хмельницького, Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування імені Г. Г. Алієва, Міжнародний підготовчий інститут імені Великого князя Свято­слава Хороброго, Інститут права імені князя Володимира Великого, Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса, Інститут підготовки нау­кових кадрів та бізнес-освіти, Телеуніверситет. Під керівництвом А. М. Подоляки МАУП досягла нових високих рубежів навчальної і науково-дослідницької роботи, відповідно до соціально-економічних та культурних ­вимог сьогодення. Діяльність Академії здійснюється за принципами демократії, гуманізму, широкого впровадження вітчизняного та міжнародного досвіду в галузі науки, культури і освіти, всебічного розвитку організації ефективного навчання молоді. Під керівництвом Подоляки А. М. відкрито дві спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, започатковано видання трьох фахових видань за галузями: право, економіка, політологія, впроваджено діяльність студентського юридично-консультаційного центру «Центральна юридична клініка» та вжито інших організаційних заходів. Щорічно в Академії проводяться міжнародні, всеукраїнські, загально-академічні та інститутські науково-практичні конференції за участю провідних спеціалістів України та країн СНД. Як голова Вченої ради Академії та голова Спеціалізованої вченої ради Академії організовує навчальну і наукову роботу, керує підготовкою аспірантів і здобувачів. Має близько 100 наукових праць, основні з них, такі монографії: «Правове регулювання охорони громадського порядку в Україні», «Оперативно-розшукова інформація: проблеми реа­лізації» «Адміністративно-правовий статус державної автомобільної інспекції МВС України» та інші публікації.