СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Марцеляк Олег Володимирович

Марцеляк

Олег Володимирович

начальник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

ародився 7 січня 1967 р. в с. Креховичі Рожнятівського району Івано-Франківської області. Після закінчення восьмирічної школи вступив до Чернігівського юридичного технікуму. Як молодий спеціаліст, якому присвоєно кваліфікацію «юрист», після закінчення технікуму був направлений в Червонозаводський райвідділ соціального забезпечення м. Харкова на посаду інспектора. Повернувшись із строкової військової служби у 1987 р. Олег Володимирович працює у Харківському пансіонаті ветеранів праці на посаді інспектора відділу кадрів, пізніше — інструктором по праці. Але бажання знань та цілеспрямованість стали підставою для подальшого навчання. У 1993 р. він закінчив Українську юридичну академію (сьогодні Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Муд­рого») за спеціальністю «правознавство» і одразу вступив до аспірантури на кафедру конституційного права України. Після її закінчення зарахований на посаду асистента, потім доцента кафед­ри конституційного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Згодом захистив кандидатську дисертацію на тему «Контрольно-наглядові органи в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України» (1997 р.).

У 2002 р. продовжив науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри конституційного та міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС). В 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту­пе­ня доктора юридичних наук, а у 2006 р. отримав вчене зван­ня професора. З липня 2008 р. — на посаді начальника навчально-нау­кового інституту підготовки фахівців міліції громадської безпеки ХНУВС, а з 2011 р. — начальника навчально-нау­кового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції цього ж ВУЗу. Весь час поряд з адміністративною та викладацькою діяль­ністю займається науковими дослідженнями. Науковий інте­рес спрямований на дослідження загальнотеоретичних, конституційно-правових та міжнародно-правових аспектів правового статусу людини і громадянина, механізмів захисту прав людини, парламентського та виборчого права. Є автором та співавтором біля 130 публікацій, в тому числі 4 монографій та 10 навчальних посібників з актуальних проблем конституційного права. Під його науковим керівництвом захищено п’ять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук і він керує науковими дослідженнями ще десяти здобувачів. О. В. Марцеляк є заступником голови спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ, членом спеціалізованої вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія», а також головою редакційної колегії журналу «Форум права» та членом редак­ційних колегій фахових видань у галузі права Харківського на­ціо­нального університету внутрішніх справ, Харківського на­ціо­нального університету ім. В. Н. Каразіна, Тернопільського національного економічного університету, Центральної виборчої комісії. Член Спілки юристів України, Асоціації українських правників та Українсько-Польського клубу конституціоналістів. За активну наукову діяльність Олегу Володимировичу в 1999—2000 рр. Кабінетом Міністрів України призначено стипендію як молодому ученому України. У 2008 р. нагороджений відзнакою Міністерства освіти та науки «За наукові досягнення», а також Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». Має 8 відомчих нагород Міністерства внутрішніх справ України. Одружений. Має сина.