СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Гринюк Роман Федорович

Гринюк

Роман Федорович

Декан економіко-правового факультету Донецького національного університету, завідувач кафедри конституційного та міжнародного права, доктор юридичних наук, професор

Гринюк Роман Федорович народився 5 жовтня 1960 р. у місті Свірськ Іркутської області (Росія) Російської Федерації. Після закінчення, в 1986 році, Донецького державного університету за спеціальністю «Правознавство» працює в університеті: спочатку на громадських посадах, а з 1990 р., пройшовши шлях від старшого викладача, доцента й до професора, завідувача кафедри, став у 2008 р. деканом економіко-правового факультету.

Основними напрямками наукових досліджень Р. Ф. Гринюка є конституційне та муніципальне право. Він є автором понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких дві особисті монографії — «Правовий статус комунальних підприємств в Україні» та «Ідея правової держави: теоретико-­правова модель і практична реалізація».

Також Р. Ф. Гринюк є спів­автором низки навчальних посібників з конституційного права України, комунального права України, конституційного права зарубіжних країн, правознавства, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України. Р. Ф. Гринюк неодноразово брав участь у проведенні експертиз законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів конституційного характеру, а також у підготовці доктринальних позицій з питань, щодо яких відкрито конституційне впровадження у справах, на прохання Конституційного Суду України.

У Донецькому національному університеті Р. Ф. Гринюк, як науковий керівник аспірантів та здобувачів за спеціальностями 12.00.04 та 12.00.02, проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Роман Федорович Гринюк є членом Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом «Право»; робочої групи з питань судової реформи, створеної Президентом України; є членом спеціалізованої Вченої ради Д.11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, членом робочої групи Донецької обласної ради з розробки пропозицій по внесенню змін до Конституції України, членом конкурсної комісії проектів з комплексного розвитку місцевого самоврядування районів Донецької області. Роман Федорович є членом редакційної колегії фахових наукових журналів «Вісник Донецького університету», «Правничий часопис Донецького університету», а також Збірника наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України «Проблеми законодавчого забезпечення економічної політики». Р. Ф. Гринюк є лауреатом обласного конкурсу «Юридична фортуна» на краще професійне досягнення 2002 р. у номінації «Юрист-викладач року», у 2004 р. — у номінації «Юрист-­науковий співробітник»; серед його нагород — Почесні грамоти Союзу юристів України, Міністерства освіти і науки України (2009 р.), Подяка Президента України.