СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗалога Вільям Олександрович

Залога
Вільям Олександрович

Завідувач кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» Сумського державного університету

Доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України
Понад півстоліття вчений, професор, фахівець у сфері оброблення матеріалів та технології машинобудування Вільям Олександрович Залога працює на нау­ково-педагогічній ниві. Він — керівник наукової школи «Створення та оптимізація нових технологічних процесів, прогресивних методів оброблення матеріалів, автоматичних ліній, обладнання, машин та інструменту машинобудівних виробництв». Його дослідження у сфері моделювання нестаціонарних процесів різання широко визнані не тільки вітчизняною науковою спільнотою, а й в Угорщині, Німеччині, Румунії та Польщі. Народився 29 серпня 1936 р. в м. Києві. Навчався в середній школі на Сумщині та в м. Донецьк. Трудову діяльність розпочав у 1954 р. робітником Куянівського цукрового комбінату. З 1955 до 1958 р. служив у лавах армії. У 1964 р. закінчив машино­будівний факультет Харківського політехнічного інституту й за направленням у м. Батайськ (Росія) почав працювати на заводі майстром, технологом і заступником начальника цеху. У 1969 р. Вільям Олександрович розпочав викладацьку діяльність у Сумському державному університеті асистентом і пройшов науковий шлях до посади професора та завідувача кафедри. У період із 1970 до 1973 рр. навчався в аспірантурі Харківського полі­технічного інституту під керівництвом професора М.Ф. Сем­ка та доцента А.І. Грабченка.

У 1974 р. захистив кандидатську дисер­тацію. У 1977 р. йому присвоїли вчене звання доцента. З 1978 до 1990 рр. В.О. Залога обіймав посаду завідувача кафедри «Металорізальні верстати та інструменти» (МРВ). А з 1993 р. — професор. У 2000 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розробка наукових основ та принципів практичного використання нестаціонарних видів обробки різанням на базі попутного тангенціального точіння» під науковим консультуванням професора А.І. Грабченка. З 2002 р. Вільям Олександрович знову очолював кафедру МРВ, а з 2007 р. після об’єднання кафедр МРВ та ТМБ є завідувачем кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти». Багато разів учений виступав із доповідями перед науковцями України, Німеччини, Угорщини, Румунії, Росії та інших країн. Нині є членом спеціалізованої вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та членом науково-методичних комісій при МОН України за напрямами «Машинобудування та матеріалообробка» й «Метрологія, стандартизація та сертифікація». З 2002 до 2008 рр. був членом експертної ради ВАК України з машинознавства та загального машинобудування. Входить до складу міжнародних програмних комітетів щорічних науково-технічних семінарів і конференцій, а також до низки редколегій журналів. Під його науковим керівництвом підготовлено та успішно захищено 17 дисертацій, зокрема 3 докторські. Учений написав понад 590 наукових праць: 15 монографій, два підручники, один з яких тричі перевидано, і 9 навчальних посібників. У його доробку — 36 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. За багаторічну сумлінну працю В.О. Залога нагороджений багатьма відзнаками: «Винахідник СРСР», «Ветеран праці», знаками МОН «Відмінник освіти України», «Петро Могила» й «За наукові та освітні досягнення», почесною відзнакою Сумської міської ради «За бездоганну працю», почесними грамотами Міністерства освіти та науки України, Українського союзу промисловців і підприємців та Федерації роботодавців України, Україн­ської федерації вчених, Сумського державного університету, Сумської облдержадміністрації, медаллю «20 років АНВОУ». Має звання заслуженого професора Сумського державного університету. Обраний почесним професором кафедр Київського та Харківського політехнічних інститутів і Донбаської державної академії.