СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБондаренко  Герман  Андрійович

Бондаренко
Герман Андрійович

Професор кафедри технічної теплофізики Сумського державного університету, науковий консультант ВАТ «НВАТ ВНДІКомпресормаш»

Кандидат технічних наук, професор, академік Міжнародної академії холоду, почесний академік Української технологічної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Герман Андрійович Бондаренко є одним із засновників української наукової школи компресоробудування, яка із часом перетворилася на найбільшу дослідницьку базу на вітчизняних теренах, широко відому й за межами країни. Брав активну участь у створенні наукової бази для нового напряму — гвинтових компресорних станцій — великого кроку в розвитку галузі компресоробудування.

Народився 15 вересня 1940 р. в м. Усурійськ Приморського краю РФ. У 1958 р. вступив на енерго­машинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту. Після закінчення інституту в 1963 р. був направлений на Харківський турбінний завод до лабораторії газодинаміки дослідно-конструкторського бюро, де зробив перші кроки в науці й видав перші публікації. У 1967 р. Г.А. Бондаренко став аспірантом кафедри турбобудування ХПІ. Захистив кандидатську дисертацію в 1971 р. й розпочав професійну діяльність у щойно створеному ВНДІКомпресормаш м. Суми, де працював на посадах завідувача сектору, керівника дослідної лабораторії, а згодом — завідувача науково-дослідного відділу вже в складі Сумського науково-виробничого об’єднання. З 2004 р. — професор кафедри технічної теплофізики Сумського державного університету, готує фахівців із компресорної техніки. Після входження ВНДІКомпресормашу до складу Сумського НВО очолював розрахунково-дослідний відділ СКБ турбомашин. У цей період створені великі компресорні установки для транспортування попутного нафтового газу, газоліфтного видобування нафти, унікальна установка для видобування газового конденсату на тиск 500 атмосфер. Розроблені й успішно впроваджені системи «сухих» безмасляних ущільнень нагнітачів природного газу. Під керівництвом Германа Андрійовича виконано низку великих міжнародних проєктів із провідними закордонними фірмами: «Дрессер Ренд» (США) — передання фірмі ліцензії на виробництво «сухих» газових ущільнень, МАN GHH (Німеччина) — спільна розробка стендового комплексу для випробувань компресорів й арматури високого та надвисокого тиску, «Джон Крейн» (Велика Британія) — переоснащення газових компресорів системами сухих газових ущільнень.Після перебудови Г.А. Бондаренко як головний конструктор підрозділу концерну «Укрросметал» керував розробками з модернізації компресорного обладнання хімічних комбінатів України й створенням складних вузлів для імпортного обладнання. Заснував комплексну науково-дослідну лабораторію турбокомпресорних машин. До її складу входили — лабораторія дослідження турбокомпресорів, яка мала унікальні стенди для натурних випробувань із тиском робочих середовищ до 1000 атмосфер, лабораторія ущільнень і підшипників валів, лабораторія вібрації і акустики, конструкторське бюро перспективних розробок. На цій дослідній базі під керівництвом і за безпосередньої участі Г.А. Бондаренка проведено комплекс науково-дослідних робіт із проблеми створення унікальних зразків відцентрових компресорів високого та надвисокого тиску для хімічної і газової промисловості. Учений розробив наукову концепцію системного пружногідродинамічного аналізу високонавантажених відцентрових компресорів. З 2004 р. обіймав посади професора та завідувача кафедри технічної теплофізики Сумського державного університету. Нині — професор кафедри технічної теплофізики. Продовжує тісно співпрацювати з ВНДІКомпресормашем як науковий консультант.Під його керівництвом виконано й успішно захищено 8 кандидатських дисертацій, підготовлено десятки магістрів і бакалаврів за напрямом «Енергетичне машинобудування». Протягом багаторічної наукової діяльності Г.А. Бонда­ренко опублікував понад 200 праць. Серед них — 8 монографій і підручників. Має більше ніж 50 віт­чизняних і закордонних патентів. Організатор та учасник багатьох міжнародних науково-технічних конференцій. Герман Андрійович Бондаренко відзначений низкою високих державних нагород: медаллю «Ветеран праці» (1985), Великою срібною медаллю ВДНГ (1988) та почесним знаком «Винахідник СРСР» (1988). За роботу з розроблення й освоєння випуску компресорного обладнання в технологіях видобутку вуглеводнів йому присвоєно Державну премію України в галузі науки і техніки (2016). З дружиною Людмилою Львівною, яка за фахом — лікар, виховали двох доньок. Еліна — музичний педагог, Аліна — інженер-економіст. Родина радіє успіхам онуки Олександри — студентки медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Життєве кредо Г.А. Бондаренка: «Працею вивищуюся» — напис на гербі видатного діяча промисловості та мецената Івана Харитоненка.