СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКурило Людмила  Iзидорівна

Курило
Людмила Iзидорівна

Учений секретар Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки

Доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, відмінник освіти України.
Провідними напрямами наукових досліджень є теоретико-методологічні аспекти формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері України, інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України, інтелектуальна праця та інтелектуальна власність в інноваційній діяльності. Народилась 15 червня 1961 р. у с. Варваринці Теребовлянського району Тернопільської області. Середню школу закінчила у 1978 р. у с. Струсів. Вищу освіту здобула на фізичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Протягом 1983–1989 рр. працювала інженером в науково-дослідному інституті «Оріон», потім — в Українському НДІ економіки і організації сільського господарства (нині — Націо­нальний науковий центр «Інститут аграрної економіки»). Саме з цим інститутом пов’язано 20 років трудового стажу, де нині продовжує працювати на посаді ученого секретаря інституту.

У 1999 р. закінчила аспірантуру, у тому ж році захистила кандидатську ди­сертацію на тему «Територіальна організація зернового господарства України». У 2009 р. Людмила Курило закінчила докторантуру за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством», а у 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток інтелектуального капіталу в аграрній сфері України». Вчене звання професора отримала у 2014 р. Бере активну участь у науково-дослідних роботах програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України, зокрема щодо інноваційного забезпечення формування конкурентоспроможності аграрного виробництва. Член Вченої ради інституту та двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій з спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Заступник головного редактора міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК». Людмила Ізидорівна поєднала в собі покликання педагога і науковця. З 1999 по 2010 рр. працювала на викладацькій роботі в Академії муніципального управління, спочатку за основним місцем роботи, потім за сумісництвом, де пройшла шлях від викладача до завіду­вача кафедри статистики та економічного аналізу. Творчий здобуток Людмили Курило становить понад 120 наукових праць з питань аграрної економіки, економічного аналізу, з яких 3 монографії, 3 навчальних посібники з грифом МОН, низки нав­чально-методичних рекомендацій та ін. Неодноразово брала активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, конгресах, форумах в Україні, Польщі, Туреччині. Наукова та педагогічна діяльність Людмили Курило високо оцінена державою та науковою спільнотою. Нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України». За наполегливу та сумлінну працю отримувала численні подяки міського голови Києва, ректорату Академії муніципального управління. Черпає натхнення у своїй родині. Чоловік, Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. Разом виховали двох доньок. Старша Інна — кандидат юридичних наук, доцент, менша Наталія — лікар-офтальмолог. Підростають двоє внуків. Життєве кредо: «Живу для тих, кому потрібна і вдячна всім, хто поруч».

Liudmyla I. Kurylo
DSc (Economics), Prof., Academician of the Higher Education Academy of Sciences of Ukraine.

Scientific Secretary of the National Scientific Cent­re «Institute of Agrarian Economy». Fields of research: theoretical and methodological aspects of intellectual capital formation in the agrarian sector of Ukraine, innovative ensuring of Ukrainian agriculture development, intellectual work and intellectual property in innovative activity.