СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГуляр Сергій  Олександрович

Гуляр
Сергій Олександрович

Професор відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Доктор медичних наук, професор, академік Української академії інформатики, Академії технологічних наук України, Нью-Йоркської академії наук.
Постійний пошук видатного українського вченого С. О. Гуляра відзначений результатами світового значення: ним уперше виконано дослідження людини при довготривалому перебуванні під водою та здійснено серію «занурень» із дельфіном у барокамері на глибину 30 м, що довело можливість дихання дельфінів під підвищеним тиском та відкрило перспективу створення дельфінів-акванавтів. Народився 4 листопада 1942 р. у с. Нейгейм Донецької області. Після закінчення лікувального факультету Донецького медичного інституту ім. М. Горького пройшов шлях від лікаря-хірурга та викладача Дзержинського медучилища та Донецького державного університету до завідувача відділу підводної фізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця. У 1998 р. очолив Інтернаціональний медичний інноваційний центр ЦЕПТЕР. У колі досліджень Сергія Олександровича — дихання, кровообіг, транспорт та баланс респіраторних

газів, фізична та розумова працездатність, психологія людини в екстремальних умовах (підводні, морські, арктичні, антарктичні, високогірні, радіаційного та хімічного забруднення); вплив поляризованого світла на організм, вдосконалення медичної техніки. Акванавт підводної лабораторії «Іхтіандр-67», керував циклом міжнародних досліджень стану акванавтів на глибинах до 2500 м. Очолював понад 110 наукових експедицій з підводних медичних досліджень. Також обіймав посаду заступника начальника експедицій з моделювання історичних переходів на козацьких стародавніх суднах та міжнародних підводних археологічних експедицій «Україна–США». Розробив ефективні засоби підвищення праце­здатності людини і попередження гіпоксичних та декомпресійних зрушень при гіпербарії, захисні препарати для лікування декомпресійної хвороби. Робота над проблемами електромагнітної екології, фізіотерапії та знеболювання поляризованим світлом дозволила обґрунтувати методи нормалізації електромагнітного балансу організму. Завдяки цьому створено комплекс технологій неінвазивного лікування ран, покращення імунного стану та корекції розладів при внутрішніх захворюваннях. У дослідницькому спадку С. О. Гуляра 436 наукових праць та винаходів, серед яких 18 монографій. Він є автором перших у світі монографій з медичних проблем акванавтики, лікування поліхроматичним поляризованим світлом та медичного застосування постійного магнітного поля. Член Європейського підводного баромедичного товариства, почесний член Американського підводного та гіпербаричного медичного товариства, українських товариств фізіологів, патофізіологів та фізіо­терапевтів. Входить до складу редколегій наукових журналів у Польщі. «Людина Року–2003» за версією Американського біографічного інституту (США). Відзначений почесними грамотами Президента України, Уряду та НАН України, орденом Пошани СРСР, нагороджений медаллю Зеттершторма Європейського підводного баромедичного товариства, орденами Архістратига Михаїла, «Козацька Слава». Невтомну натуру вченого підтримують рідні — дружина та син, який теж став лікарем, а двоє онуків додають наснаги на нові відкриття. Недарма життєвим кредо С. О. Гуляра є вислів: «Думка спонукає матерію до руху».

Sergiy A. GULYAR
MD, PhD, DSc, Prof

Professor of General and Molecular Pathophysio­lo­gy Department, National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology. Field of research: mechanisms of respiration and circulation responses, oxygen balance, mental and physical workability in extreme conditions (underwater, high mountains, Antarctic et al.). Polarized light impact assessment and technology creation for its application for therapeutic purposes.