СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГаврилюк Микола  Микитович

Гаврилюк
Микола Микитович

Заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник сільського господарства України.
Наукові інтереси М. М. Гаврилюка пов’язані з дослідженнями проблем насіннєзнавства, практичного насінництва, сортовивчення. Сьогодні Микола Микитович багато уваги приділяє вивченню схем прискореного розмноження насіння нових сортів у ланках первинного насінництва, біостимуляції та зберіганню насіння, розробці елементів сортових технологій вирощування високоякісного насіння. Народився відомий науковець на Вінниччині. Після закінчення Іллінецького радгосптехнікуму вступив до Української сільськогосподарської академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України), де здобув фах ученого агронома. Трудову діяльність розпочав бригадиром колгоспу «Україна» Вінницької області, згодом працював агрономом, директором насінницького радгоспу «Сквирський» системи Укрсортнасіннєовоч на Київщині. У 1983 р. був відряджений за контрактом

у Танзанію (Африка), де керував аграрним проектом із вирощування зерна кукурудзи та пшениці. У 1985–1990 рр. працював начальником відділу, заступником начальника управління землеробства Головного управління науки Держагропрому України. У 1991–1998 pp. — заступник начальника управління, начальник Головного управління впровадження й розвитку експериментальної бази НААН. У травні 1998 р. обраний академіком-секретарем відділення регіональних центрів наукового забезпечення АПВ НААН, а у 2006 р. — академіком-секретарем відділення землеробства і рослинництва НААН. Після реорганізації відділення в 2008 р. М. М. Гаврилюк продовжив наукову діяльність у відділенні рослинництва, яке очолював до березня 2011 р. На сьогодні обіймає посаду заступника директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. За участі професора М. М. Гаврилюка обґрунтовано та розроблено концепцію галузевих програм виробництва зерна (80,0 млн т), олійних культур (15,0 млн т), овочебаштанних культур (10,0 млн т), що значно покращує продовольчі ресурси та експортні можливості держави. Вчений брав активну участь у розробці перших Державних стандартів ДСТУ 224093 «Посівні якості насіння», «Терміни та методи вивчення якісних показників насіння». За його безпосередньої участі підготовлено перші закони України «Про насіння та садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин». Завдяки науковим дослідженням та адаптації законодавства Україна успішно приєдналася до двох схем сортової сертифікації регламентованих ОЄСД, стала членом ISTA та UPOV. Автор 140 наукових праць, у тому числі 1 підручника та 6 книг. До 2011 р. був постійним членом президії міждержавної асоціації «Насіння» країн СНД, з 1998 р. є членом президії НААН. Нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, численними грамотами президії НААН, Міністерства аграрної політики України тощо. Удостоєний премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці», лауреат премії НАН України ім. В. Я. Юр’єва. Село для академіка М. М. Гаврилюка не просто територія, а частина повсякденного життя і турботи. Вважає, що для досягнення життєвого успіху потрібно завжди намагатися бути кращим.

Mykola M. Havryliuk
Academician of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, DSc (Agricultural Sciences), Prof., Honoured Worker of Agriculture of Ukraine.

Deputy Director of Institute of Plant Physiology and Genetics of the NAS of Ukraine. Field of research: problems of seed science, practical seed growing, cultivar studying, scheme of accelerating reproduction of new seed varieties, biostimulation and storage of seed, elements development of varietal technologies of high­quality seed growing.