СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВолощук Василь  Михайлович

Волощук
Василь Михайлович

Директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Доктор сільськогосподарських наук, професор.
Провідний вчений-аграрник Василь Михайлович Волощук працює над удосконаленням, розробкою та впровадженням сучасних технологій виробництва свинини. Запропоновані проекти діють у 8 областях різних регіонів України. Народився 22 серпня 1957 р. у с. Середи Ємільчинського району Житомирської області. Одразу після закінчення Рогачів-Волинського зоотехнічного технікуму трудовий шлях почав у колгоспі «Маяк» Червоноармійського району на Житомирщині. Вищу освіту здобув у 1983 р. на зооінженерному факультеті Української сільськогосподарської академії, після закінчення якої працював зоотехніком Київської науково-дослідної станції луківництва. З 1987 по 1990 рр. навчався в аспірантурі Полтавського науково-дослідного Інституту свинарства, де захистив кандидатську дисертацію. З 1991 р. обіймав різні посади у Національному університеті біоресурсів і природокористування України — асистент, доцент, заступник декана, професор кафедри технологій економіки менеджменту, заступник директора

Навчально-наукового інституту тваринництва та водних біоресурсів. У 2009–2010 рр. за сумісництвом — директор Департаменту технологій та проектування тваринницьких об’єктів «КЕПІТАЛ ЛІЗИНГ МЕНЕ­ДЖМЕНТ». У 2008 р. захистив докторську дисертацію «Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини». З 2011 р. — директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Під його керівництвом успішно розвиваються основні напрями діяльності інституту: розробка теорії і практики ведення галузі свинарства, сучасні технологічні методи ведення рослинницької галузі, підготовка наукових кадрів. Професор В. М. Волощук — головний технолог ряду проектів малих, середніх і крупних свинокомплексів, які нині діють у різних регіонах Украї­ни. Значним досягненням наукових досліджень вченого є удосконалення методики розрахунків основних елементів потокового виробництва свинини і проектування свинарників та розробка алгоритмів відповідних комп’ютерних програм, які можуть бути застосовані, як на виробництві, так і в сільськогосподарських навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Він є автором 216 наукових публікацій, в тому числі 54 патенти, 6 монографій та книг і 5 підручників для студентів вищих навчальних закладів. Під керівництвом В.М. Волощука захищено 9 кандидатських та 1 докторська дисертації. За вагомий внесок у розробку науково обґрунтованих промислових технологій виробництва свинини нагороджений почесною грамотою президії НААН (2012). За організацію та проведення всеукраїнської конференції «Роль фізіології тварин у вирішенні сучасних проблем аграрної освіти, науки і виробництва» — грамотою Академії наук вищої освіти України (2013). Особливі заслуги Василя Михайловича перед Українським народом відзначені Почесною грамотою Верховної Ради України (2014). Василь Волощук веде активну громадську діяльність, є членом творчої ради Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Полтавської області, а також робочої групи дорадчої служби агроформувань Полтавщини. Родинне коло Василя Михайловича: дружина, донька Людмила і син Олександр. Життєве кредо: «Не зупинятись на досягнутому, а розпочату справу доводити до логічного й ефективного завершення».

Vasyl M. Voloshchuk
DSc (Agriculture), Prof.

Director of Institute for Pig Breeding and Agro-Industrial Production, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Fields of research: improvement, development and implementation of technological processes of pork production.