СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБуцан Георгій  Петрович

Буцан
Георгій Петрович

Заступник директора Міжнародного математичного центру ім. Ю. О. Митропольського НАН України

Доктор фізико-математичних наук, професор.
Відомий математик, доктор фізико-математичних наук, професор Георгій Буцан народився 23 лютого 1945 р. у м. Києві. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. У Державному коледжі іноземних мов оволодів англійською та французькою мовами. Отримав диплом МВА в Швейцарсько-українському інституті менеджменту, який підтвердив у Вищій школі бізнесу Йоркського університету Канади. У 1970–2000 рр. працював в Інституті математики АН України (нині НАН України); пройшов шлях від наукового співробітника до завідуючого відділом. Протягом 1982 р. працював в Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (Австрія); розробив у Київському політехнічному інституті проект організації інституту, подібний австрійському, де потім працював заступником директора з міжнародних питань (2000–2004). З 2004 р. і дотепер працює в Міжнародному математичному центрі ім. Ю. О. Митропольського НАН України заступником директора. У колі наукових інтересів Г. П. Буцана дослідження з теорії графів, теорії міри та теорії випадкових процесів.

Георгій Петрович розв’язав проблему К. Бержа «Про існування ядра на добутку орієнтованих графів», вказавши алгоритм побудови, якщо ядро є хоч на одному з них; розв’язав проблему академіка І. М. Гельфанда «Про існування квазіінваріантної міри на нелокально-компактній, не комутативній групі операторів», побудувавши приклад такої міри. Розв’язав проблему А. В. Скорохода «Про опис му­ль­типлікативних стохастичних матричних проце­сів», ввівши у математику нові поняття мультиплікативної стохастичної операторної півгрупи та відповідної адитивної стохастичної операторної інфінітезимальної півгрупи, довів їх взаємну однозначність, і на основі введеного ним поняття мішаного добутку незалежних півгруп, побудував нову теорію, яка дозволила представити загальну мультиплікативну стохастичну півгрупу у вигляді мішаного добутку її незалежних складових компонентів, які взаємно однозначно відповідають компонентам класичного розкладу Леві-Хінчина її інфінітезімальної адитивної півгрупи; з побудованої теорії розв’язок вказаної проблеми А. В. Скорохода випливає як частинний випадок. Пізніше він поставив другу, більш складну проблему «Про існування мішаного добутку залежних стохастичних півгруп», яку Г. П. Буцан повністю розв’язав для мартингалів, а пізніше — і для деяких важливих класів не мартингалів; вказані результати надають можливість розв’язувати збурені диференціальні стохастичні рівняння, як незалежним, так і залежним збуренням. Георгій Буцан впровадив в Україні 5 інноваційних технологічних проектів з фірмами США (1992–2002). Має 140 друкованих наукових робіт, виступав на 50 конференціях у 17 країнах світу, підготував ряд кандидатів наук. Нагороджений орденом «Знак пошани». Зане­сений у книги біографічних інститутів США та Великої Британії: Who is who in the world, Man of the Year, Man of Achievements, Who is who of 20th Century Achievements. Внесений до Алеї слави Біографічного інституту США. Член Американського математичного товариства, член ради дослідників Американського біографічного інституту та ін. Виховав трьох дітей: Іван — старший менеджер державної фірми (Канада, м. Торонто), Олександр — керівник компанії Picassoft в Україні, Єгор — заві­дувач відділу ПАТ «Енергобанк».

Georgii P. Butsan
DSc (Physics and Mathematics), Prof.

Deputy Director of Y. O. Mytropolskyi International Mathematical Centre, the NAS of Ukraine. Fields of research: probability theory, stochastic processes theory, measure theory, graph theory and their application in economics and business.