СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБеляков Олександр Володимирович

Беляков
Олександр Володимирович

Анестезіолог Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Доктор медичних наук.
Талановитий лікар та науковець Олександр Володимирович Беляков займається плідною дослідницькою діяльністю з насичення новітніми технологіями та методиками анестезіології та інтенсивної терапії. Народився 2 березня 1949 р. у м. Іваново (Росія). Вищу освіту здобув у Іванівському державному медичному інституті, закінчив лікувальний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа». Упродовж 1972–1978 рр. обіймав посаду анестезіолога обласного центру травматології. З 1978 по 1980 рр. навчався у клінічній ординатурі Московського обласного науково-дослідного клінічного інституту ім. М. Ф.?Володимирського за спеціальністю «Анестезіологія». У 1982 р. написав кандидатську дисертацію «Зміна регіонарного кровообігу у хворих після хірургічної корекції вад серця». Захист відбувся у Всесоюзному науковому центрі хірургії АМН СРСР (м. Москва). Наукові керівники: доктори медичних наук, професори В. І. Францев та В. Ю. Островський. Потім Олександр Беляков 2 роки пропрацював в Іванівському обласному кардіохірургічному центрі.

З 1984 р. переїхав до Одеси, професійну діяльність продовжив в обласній клінічній лікарні. З 1985 р. — співробітник Одеського державного медичного інституту (нині — Одеський національний медичний університет), доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. З 2002 по 2014 рр. обіймав посаду головного анестезіолога управління охорони здоров’я Одеської області. На сьогодні — анестезіолог Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Докторську дисертацію «Діагностика лікування та профілактика гострої правошлуночкової недостатності у хірургічних хворих до і після оперативних втручань» Олександр Беляков захистив у 1997 р. в науковому центрі хірургії ім. А. В. Виш­невського, РАМН (Москва). Наукові консультанти: доктори медичних наук, професори В. Т. Селіваненко та П. Н. Чуєв. Послідовник наукової школи професорів і докторів медичних наук В. І. Францева, В. Т. Селіваненко, В. Ю. Островського, В. А. Горологорского. Основні напрямки наукової діяльності: розробка методів діагностики та лікування гострої серцевої та дихальної недостатності. Має патент на винахід «Спосіб діагностики гострої правошлуночкової недостатності у хворих з супутньою артеріальною гіпертензією та гіпертрофією міокарда». Член Нью-Йоркської Академії наук. Автор 154 наукових праць, у тому числі 2 монографій «Реґіонарний кровотік і функціональний стан міокарда та хворих з вродженими вадами серця і стискаючим перикардитом» (1992) і «Гемодинаміка і регіонарний кровотік після корегуючих операцій» (2000). У вільний час займається колекціонуванням графічних художніх робіт. Життєвим кредо у всіх справах і починаннях Олександр Володимирович обрав значуще слово: «Вірність». Одружений. Має двох синів.

Oleksandr V. Beliakov
MD.

Anaesthesiologist of Odessa Regional Centre for Emergency Medical Aid and Disaster Medicine. Fields of research: methods development of diagnosis and treatment of acute cardiac and respiratory failure. He has the invention patent «Diagnosis Method of acute right ventricular failure in patients with concomitant hypertension and myocardial hypertrophy».