СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


Найбільш важливі події в біографії будь-якого вченого, котрі формують систему координат його наукової кар’єри і особистісного розвитку, завжди пов’язані із знайомством із видатними науковцями. Приклад їхнього драматичного шляху до значущих, іноді революційних для свого часу відкриттів – кращий аргумент присвятити життя науці для людини в момент професійного самовизначення. Озираючись на 50 років назад, можу сказати, що відбутися як людині і як вченому мені дозволили саме дорогоцінні моменти спілкування і наставництва з боку справжніх корифеїв теорфізики і математики. Мені пощастило навчатися у харківській фізико-математичній школі № 27, де, наприклад, курс математичного аналізу читав член-кореспондент АН УРСР Н.І. Ахієзер. Яскраві незабутні спогади залишили екзамени із загальної фізики в Харківському державному університеті, які складав екстерном академіку О.І. Ахієзеру. Крізь все моє життя проходить історія наукового наставництва, а згодом – міцної дружби з В.Г. Бар’яхтаром. Саме зустріч із тоді ще молодим професором Бар’яхтаром у момент найбільших вагань, пов’язаних із вибором професії, – у 16 років – вважаю поворотним моментом для своєї наукової кар’єри і долі в цілому. Не менш багатим на яскраві зустрічі був період роботи в Харківському фізико-технічному інституті – спілкування із такими постатями, як Б.Г. Лазарев, І.М. Ліфшиц та інші. Ці люди створили унікальні наукові школи із неповторною атмосферою натхненного наукового пошуку – найкращої атмосфери для розвитку особистості в науці. Адже, хоча науковий процес за своєю природою є колективною працею, роль особистості в науці є визначною. Не менш визначною є роль науковця у суспільному та державному житті. В епоху, коли економічний розвиток забезпечується в основному за рахунок постійного впровадження наукових розробок, технологій та інновацій у сферу виробництва і послуг, наука постає воістину стратегічним ресурсом. Тому наявність критичної маси талановитих вчених є обов’язковою для будь-якого сучасного суспільства. Україна сьогодні входить до відносно вузького кола держав, здатних ­здійснювати наукові дослідження високого рівня за найсучаснішими науковими напрямками. Маємо потужні наукові школи, засновані такими видатними вченими, як Корольов, Ландау, Боголюбов, Глушков, Амосов, Богомолець, Потебня… Держава з великим науковим минулим просто приречена на не менш масштабне майбутнє у науці, тому не має права бути дріб’язковою ані в цілях, ані в темпах розвитку. Ви тримаєте в руках третій том видання «Науковці України – еліта держави». В ньому міститься інформація про найбільш видатних вітчизняних науковців, чиї дослідження і відкриття мають істотне значення не лише в межах однієї країни, а стали надбанням світової науки. Щиро вірю, що знайомство із цим виданням когось обов’язково надихне зробити науку своєю професією і сенсом свого життя.