СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЦиганенко Лілія Федорівна

Циганенко
Лілія Федорівна

Декан факультету української філології та історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету


Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук. Лілія Федорівна Циганенко – уособлення творчої енергії, постійного наукового пошуку та нестримного ентузіазму. Завдяки її наполегливій праці в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті з’явився і функціонує новий підрозділ, в якому готують молодих ­істориків. Народилась 1 червня 1963 р. у м. Ізмаїл Одеської області. У 1981–1986 рр. навчалася на історичному факультеті Одеського державного (нині – національного) університету імені І.І. Мечникова. Трудову діяльність розпочала в Ізмаїльському державному педагогічному інституті (ІДГУ), у стінах якого пройшла шлях від асистента до професора. Лідія Федорівна стала ініціатором і натхненником появи історичного факультету як самостійного структурного підрозділу ІДГУ, який очолила в 2001 р. Під її керівництвом відбулось відкриття нових спеціальностей, забезпечено

функціонування історичної аспірантури, а найголовніше – формування окремого осередку молодих ізмаїльських істориків. З вересня 2011 р. – декан факультету української філології та історії, професор кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського гуманітарного університету, член спеціалізованої вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Член редакційних колегій наукових часописів «Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.», «Буковинський журнал історії та культурної антропології», «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету», краєзнавчого журналу «Суворівські читання». У спектрі наукових зацікавлень Лілії Федорівни домінують питання історії дворянської верстви, а також суспільно-політичної, етно-конфесійної та культурно-освітньої історії південноукраїнських губерній Російської імперії в ХІХ – початку ХХ ст. Вперше серед вітчизняних і закордонних дослідників здійснила комплексний теоретичний та фактологічний аналіз процесу формування південноукраїнського дворянства у другій половині XVIII – початку XX ст. Загальна кількість нау­кових публікацій на сьогодні перевищує 130 назв (монографії, наукові та методичні посібники, статті). Лілія Федорівна – офіційний науковий керівник чотирьох аспірантів, трьох захищених кандидатських дисертацій, часто виступає в ролі офіційного опонента. Знаходить час і на громадську діяльність: очолює регіональне відділення націо­нальної спілки краєзнавців України. Нагороджена медаллю «Відмінник освіти України», нагрудними знаками Переяслав-Хмельницького педагогічного університету та «Почесний краєзнавець України». За плідну працю та особистий внесок у розвиток науки неодноразово заохочувалась грамотами, дипломами і похвальними листами державних органів влади і безпосередньо Одеської обласної державної адміністрації, ради ректорів Одеської області та інших установ. Заміжня, з чоловіком виховали доньку. Життєве кредо Л.Ф. Циганенко – «Берися за неможливе. Буде страшно – помолися, але не відступай!»