СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСлюсаренко Ніна Віталіївна

Слюсаренко
Ніна Віталіївна

Професор кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету


Доктор педагогічних наук, професор. Професор Н.В. Слюсаренко – науковець у галузі педагогіки, займається дослідженням питань історії педагогіки та методики трудового навчання. Народилася 27 липня 1957 р. у м. Завітинськ Амурської області. У Київському технологічному інституті легкої промисловості навчалась на факультеті технології швейних виробів, де здобула професію інженера-технолога швейного виробництва, а в Херсонському державному педагогічному інституті імені Н.К. Крупської на факультеті загальнотехнічних дисциплін – вчителя трудового навчання та загальнотехнічних дисциплін. З 1986 р. майже два десятиріччя працювала в Херсонській загальноосвітній школі № 13 вчителем трудового навчання. За цей період отримала вищу кваліфікаційну категорію вчителя, стала вчителем-методистом. З 1998 р. працює на кафедрі педагогіки та психології Херсонського державного університету на посадах викладача, старшого викладача, доцента. Нині є професором кафедри.

Темою кандидатської дисертації Ніна Віталіївна обрала «Розвиток творчих здібностей учнів 5–­9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльності», докторської – «Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець ХІХ–ХХ століття)». Загальна кількість її наукових та науково-методичних праць перевищує 250. Більшість із них присвячена історії становлення трудової підготовки в школах України кінця ХІХ–ХХ століття та методиці трудового навчання. Також науковець вивчає актуальні проблеми навчання, виховання та соціалізації підроста­ючого покоління, вказує на недоліки, окреслює шляхи їх подолання, зокрема, за рахунок застосування цікавих ідей та досвіду зарубіжних країн світу, підготовки відповідних фахівців тощо. Упродовж багатьох років Н.В. Слюсаренко є членом журі районних, міських, обласних, всеукраїнських учнівських та студентських олімпіад з трудового навчання та педагогіки, конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року»; членом експертної комісії з ліцензування та акредитації навчальних закладів при Управлінні освіти Херсонської облдержадміністрації; працює в редакційних колегіях науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти», збірників наукових праць «Педагогічні науки», «Педагогічний альманах», бюлетеня «Педагогічний проспект» та інших видань. Бере активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Ніна Віталіївна Слюсаренко є дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва), Міжнародної академії наук педагогічної освіти, членом Національної спілки журналістів України. Переможець міського та обласного етапів конкурсу «Учитель року–1998», лауреат його всеукраїнського туру. Нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України», знаками «Антон Макаренко», «К.Д. Ушинський», численними подяками і грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, президії Національної академії педагогічних наук України, Української асоціації імені Василя Сухомлинського та іншими пам’ятними відзнаками. Життєве кредо Ніни Віталіївни підтверджує її впевненість та наполегливість у досягненні мети: «Якщо я навіть не знаю як – я все одно це зроблю!»