СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПилипенко Андрій Анатолійович

Пилипенко
Андрій Анатолійович

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету


Доктор економічних наук, професор. Народився 24 листопада 1975 р. у Харкові. У 1997 р. з відзнакою закінчив Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) за спеціальністю «Облік і аудит». Трудовий шлях розпочав ще навчаючись в університеті: працював бухгалтером, інженером у ХДЕУ та у НДІ організації й механізації шахтного господарства. Після закінчення аспірантури у 2000 р. успішно захистив дисертацію на тему «Формування організаційно-економічного механізму забезпечення усталеної роботи підприємства». Присудження наукового ступеня кандидата економічних наук стало відправною точкою для повноправної наукової та трудової діяльності у галузі освіти: обіймав посади викладача, старшого викладача, а у грудні 2003 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі бухгалтерського обліку. Поряд із викладацькою роботою виконував обов’язки заступника декана факультету «Облік і аудит» Харківського національного економічного університету (ХНЕУ) (у 2002–2005 рр.) та за сумісництвом – старшого наукового співробітника Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.

Наступним етапом професійного та наукового зростання стало навчання в докторантурі та захист в січні 2009 р. дисертації на тему «Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання». З вересня 2009 р. Андрій Анатолійович очолює кафедру бухгалтерського обліку ХНЕУ. У липні 2011 р. отримує вчене звання професора цієї ж кафедри. До сфери наукових інтересів A.A. Пилипенка належить стратегічне управління інтегрованими структурами бізнесу, імітаційне й мультиагентське моделювання розвитку їх потенціалу, організація бухгалтерського та управлінського обліку. Основна наукова діяльність проводиться в рамках керівництва чи виконання багатьох госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних тем. Підтвердженням плідної наукової діяльності професора A.A. Пилипенка стали понад 180 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 17 монографій, 4 навчальних посібники та 2 підручники (всі з грифом Міністерства освіти і науки України). Серйозну увагу науковець приділяє підготовці кадрів вищої кваліфікації; є членом двох спеціалізованих вчених рад та редколегії трьох наукових фахових видань; входить до складу підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії МОНмолодьспорту України з економіки і підприємництва; отримував Премію Президента України, стипендію Кабінету Міністрів України та стипендію Харківської облдержадміністрації ім. М.І. Туган-Барановського для молодих учених. Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, виконавчого комітету Харківської міської ради, Дзержинської районної ради м. Харків. Переможець IV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини», лауреат міського конкурсу «Молода людина року». Така активна діяльність та творчий шлях Андрія Анатолійовича свідчать про широку ерудицію та високі організаторські здібності, сумлінне ставлення до обов’язків, невичерпний інтелектуальний потенціал, високі особисті та творчі якості. Поряд із наукою, важливою частиною життя Андрія Анатолійовича є сім’я. Разом із дружиною Діаною Рафаелівною виховує дочку Анну.