СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКуц Олександр Сергійович

Куц
Олександр Сергійович

Завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Херсонського державного університету


Доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації при ООН та академік Української академії наук. Олександр Сергійович – один із провідних українських педагогів, суспільний діяч, науковець. Разом з ним студенти роблять перші кроки у науку, осягаючи нові горизонти теоретичних здобутків фізичної культури та спорту. Народився 13 березня 1937 р. у м. Літин Вінницької області. Становленню О.С. Куца як науковця передувало ґрунтовне багаторічне навчання: після випуску з середньої школи закінчив педагогічне училище, з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут, згодом вище артилерійське училище та вищу партійну школу при штабі Прибалтійського воєнного округу, аспірантуру НДІ фізіології дітей і підлітків АПН СРСР. Перші роки трудового шляху пройшли у середній загальноосвітній школі на посаді вчителя фізичної культури, анатомії та фізіології людини. Закінчивши вище військове училище, продовжив роботу тренером з волейболу ДСТ «Спартак». У 1964 р. поїхав у Павлодар, що в Північному Казахстані, освоювати цілинні землі. Там, у новоствореному педагогічному інституті, завдяки зусиллям завзятого педагога було відкрито факультет фізичного виховання. О.С. Куц пройшов шлях від асистента до декана факультету, зумів за короткий час створити найкращу спортивну базу серед факультетів фізичного виховання СРСР, яка з 1966 до 1969 рр. утримувала перехідний прапор зі спортивно-масової роботи серед педагогічних ВНЗ. Будучи деканом факультету, не залишив спортивну кар’єру: створив збірну команду Павлодарської області з волейболу (постійний призер спартакіад і чемпіонатів Казахстану), був її провідним гравцем, а збірні команди інституту – чемпіонами і призерами спартакіад серед ВНЗ. Згодом зібрав команду ветеранів, яка стала чемпіоном зони Казахстану і Сибіру. За всіма показниками Міністерства освіти Казахстану факультет фізичного виховання був кращим серед педагогічних ВНЗ республіки. Саме ці роки трудової діяльності Олександр Сергійович вважає найкращими у своєму житті. В цей час він утвердився в професії, здобув цінний досвід. За досягнення в навчальній, спортивно-масовій і науково-дослідній роботі він не­одноразово нагороджувався Міністерством освіти Казахстану, Комітетом з фізичного виховання і спорту, Радою профспілок Казахстану. На науковій роботі О.С. Куц зосередився у 70?х рр., відколи очолив комплексну наукову групу в Казахстані із Всесоюзної наукової теми «Наукове обґрунтування змісту фізичного виховання з учнями 1–10 класів загальноосвітніх шкіл», яку АПН СРСР проводила в різних регіонах країни. За результатами досліджень Олександра Сергійовича запросили до заочної аспірантури НДІ фізіології дітей і підлітків АПН СРСР. Також за цим напрямком він організовував проведення трьох республіканських наукових конференцій. Професійними рисами викладача-дослідника є фундаментальна підготовка, наукова ерудиція, дотримання гуманістичних принципів, чесність, порядність, ентузіазм і відданість справі. Робота з молоддю, з року в рік наповнює О.С. Куца новими ідеями та відкриттями. Завдяки життєвій мудрості, науковій щедрості й позитивній емоційній спрямованості професора на кожного, хто обирає шлях у науку, підтримується кожна наукова ініціатива, Олександр Сергійович допомагає викристалізувати наукову ідею, скореговує дослідницькі завдання, мету, підсилює практичні знання виконаної роботи для практичної діяльності. З-понад 300 його наукових праць більша частина написана у співавторстві з аспірантами, молодими колегами, здобувачами.

У 1978 р. Олександр Сергійович повертається у рідний Вінницький педагогічний інститут, де вже досвідченим фахівцем і науковцем працює завідувачем кафедр фізичного виховання, теорії і методики фізичного виховання, спортивних ігор, виконує обов’язки декана факультету фізичного виховання. Зусиллями Олександра Сергійовича було відкрито аспірантуру зі спеціальностей «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» та «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію «Фізична культура, спорт і здоров’я нації, під його керівництвом успішно завершено чотири науково-дослідні теми всесоюзного значення. За ініціативи О.С. Куца у 2010 р. відкрито науково-проблемну лабораторію з фізичного виховання і спорту за напрямками: фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, олімпійський і професійний спорт, медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту. Факультет фізичного виховання став центром наукового стажування вчених із Росії (Ростов-на-Дону), України (Тернопіль), Молдавії (Кишинів), Казахстан (Алма-Ата) та інших. У своїх наукових працях Олександр Сергійович розробляє програмно-нормативну основу для учнівської і студентської молоді, силових структур; зміст, форму, засоби і методи фізичного виховання студентів ВНЗ з низьким рівнем здоров’я і фізичної підготовки; досліджує проблеми підвищення психофізичної і прикладної фізичної підготовки курсантів Збройних Сил і МВС України, акцентуючи увагу на необхідності профілактики правопорушень неповнолітніх підлітків засобами фізичного виховання та фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, та дорослих з ускладненнями опорно-рухового апарату та перенесеного інсульту в післяопераційний період. Є організатором та відповідальним виконавцем досить небезпечних досліджень в радіаційно забруднених зонах України. За вагомий внесок у підготовку й атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації нагороджений почесною грамотою ВАК України. З 1997 до 2000 рр. Олександр Сергійович входив до спеціалізованої вченої ради при Волинському державному університеті ім. Лесі Українки. Науковий потенціал сповна реалізував у Львівському державному університеті фізичної культури. За підтримки ректора закладу у 2000 р. вдалося відкрити при цьому ВНЗ спеціалізовану вчену раду, яку О.С. Куц очолював 6 років. За роки існування спецради захищено понад 100 кандидських дисертацій різних спеціальностей, науковці успішно працюють у галузі фізичної культури та фізичного виховання. З 1986 р. і до теперішнього часу під керівництвом Олександра Сергійовича готували дослідження 2 доктори і більш ніж 57 кандидатів наук. Як професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури О.С. Куц проводить велику організаційну та педагогічну роботу, керує власною науковою школою. Заслуги в науковій роботі Олександра Сергійовича оцінені в Україні та за її межами: з 1996 р., за ініціативою НДІФКС Російської Федерації, його обрано академіком Міжнародної академії інформатизації при ООН. Учні шанованого науковця працюють у різних регіонах СНД, більшість із них в Україні, очолюють факультети, підрозділи, кафедри, захищають докторські дисертації. За підготовку кваліфікованих фахівців фізичного виховання Олександру Сергійовичу винесли подяки ректорати Львівського державного університету фізичної культури, Херсонського педагогічного університету, Рівненського міжнародного економіко-гуманітарного університету, Житомирського технічного університету та інших ВНЗ України. Відмінник народної освіти Казахстану, Олександр Сергійович також відзначений медалями «За освоєння цілинних земель» та «За доблесну працю». За плідну співпрацю і підготовку наукових кадрів для Росії дирекцією Науково-дослідного інституту фізичної культури та спорту Російської Федерації. У 2009 р. нагороджений почесним нагрудним знаком «За доблесть в науке». За організацію і проведення наукових конференцій у 2002 р. йому присвоєно звання «Відмінник освіти України». За підготовку наукових кадрів для силових структур наказом Верховного отамана козацтва України генерал-армії П.І. Полякова у 2011 р. нагороджений ординською відзнакою «Вірність козацьким традиціям». Олександр Сергійович – сучасний лицар української науки з фізичної культури і спорту. Людина з сильним характером та глибоко вкоріненою відповідальністю, він наповнює свій внутрішній простір ясним розумом, благородними вчинками, чистотою помислів, щирістю почуттів і допомогою іншим.