СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКонох Микола Семенович

Конох
Микола Семенович

Завідувач кафедри філософії та права Дніпродзержинського державного технічного університету


Доктор філософських наук, кандидат історичних наук, професор. М.С. Конох – учений, який зосередив свій науковий пошук на сфері соціальної філософії, філософії освіти та правознавства. Народився 9 липня 1950 р. в селищі Карнаухівка Дніпропетровської області. Деякий час працював слюсарем на Баглійському заводі котельно-допоміжного обладнання і трубопроводів. До служби в армії був науковим співробітником музею історії міста Дніпродзержинська, а після демобілізації обійняв посаду вчите­ля історії та суспільствознавства середньої шко­ли № 38. Закінчив історичний факультет Дніпропетровського Національного державного університету імені О. Гончара (1973) і юридичний факультет Київського національного університету імені Т. Шевченка (1997). З 1977 р. працює в Дніпродзержинському державному технічному університеті: асистент, старший викладач, доцент, завідуючий підготовчим відділенням, проректор.

У вересні 2003 р. був обраний завідувачем кафедри історії України, україно­знавства та правознавства, згодом деканом економічного факультету (2003–2004), деканом факультету соціології та філології (2005–2010). З 2007 р. є завідувачем кафедри філософії та права. У червні 2003 р. захистив докторську дисер­тацію на тему «Проблеми освіти в контексті соціально-філософського аналізу» за фахом «Соціальна філософія та філософія історії». Дисертаційне дослідження націлене на розробку концептуально-методологічного апарата сучасної соціальної філософії стосовно аналізу проблем освіти, що входять у коло філософії освіти. Обґрунтовується, що вирішення цих проблем може бути найбільш ефективним у разі комплексного підходу до них, який полягає в плідному співробітництві соціальної філософії, філософії освіти і філософії права. Такого роду підхід має велике практичне значення, тому що пов’язаний не тільки з конституюванням зазначених дисциплін як загальнообов’язкових для вищої школи України, але й можливістю використання їх для налагодження зв’язків між наукою, навчально-педагогічним процесом і практикою, зокрема промисловою. Є академіком Міжнародної академії наук та мистецтв (США). Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 4 одноособові монографії та 10 у співавторстві. Серед видань М.С. Коноха – «Особа: право, свобода, відповідальність», «Фінансове право: Навчальний посібник», «Освіта у філософському просторі сучасності». Член науково-методичної ради музею історії м. Дніпродзержинськ, спеціалізованої вченої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. За багаторічну плідну працю, високу кваліфікацію, навчально-методичну роботу, підготовку інженерних кадрів та вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня, відзнакою міського голови м. Дніпродзержинськ. Життєве кредо Миколи Семеновича: «Вчись, працюючи».