СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКондратенко Наталія Олегівна

Кондратенко
Наталія Олегівна

Професор кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова


Доктор економічних наук, професор. Основними напрямками діяльності харківського науковця Наталії Олегівни Кондратенко є адаптивне управління ресурсозбереженням, інноваційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів та організаційно-ресурсне забезпечення регіонів та галузей національного господарства України. Народилася 23 грудня 1968 р. у м. Харків. Навчалася у Харківському інженерно-педагогічному інституті (нині – Українська інженерно-педагогічна академія) зі спеціальності «Економіка і організація енергетики». Трудова діяльність Н.О. Кондратенко перших років була пов’язана з вирішенням питань у непромисловому секторі економіки. Згодом, у 2000–2003 рр., вона працювала асистентом кафедри економіки підприємств і менеджменту Української інженерно-педагогічної академії. З 2004 р. – старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

В цей час активно займалася науковими дослідженнями, необхідними для написання кандидатської дисертації. Після успішного захисту продовжила роботу на посаді доцента кафед­ри. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах», працювала професором кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства. На сьогодні є професором кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Науковий доробок Наталії Олегівни становлять близько 100 наукових та науково-методичних робіт, понад 60 статей у наукових фахових виданнях та більш ніж 20 методичних рекомендацій. Зокрема, навчальний посібник «Управління персоналом», монографія «Стратегія ресурсозбереження регіональних економічних систем», видані у спів­авторстві монографії та наукові видання «Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України», «Практичні аспекти функціонування підприємств міського господарства», «Теорія та практика організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств системи життєзабезпечення міста». Н.О. Кондратенко керує підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів та пошукачів, є членом спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Заміжня, має доньку, яка теж обрала професію економіста та у 2012 р. з відзнакою закінчила Харківську національну академію міського господарства, отримала кваліфікацію магістра з менеджменту і адміністрування та в наступний час здобуває другу вищу економічну освіту. Улюблений вислів Наталії Олегівни – слова давньогрецького філософа Платона: «Коли ми прагнемо шукати невідоме нам, то стаємо краще, мужніше і діяльніше тих, хто вважає, ніби невідоме не можна знайти й нема чого шукати».