СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКолот Анатолій Михайлович

Колот
Анатолій Михайлович

Проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, директор Інституту соціально-трудових відносин Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Анатолій Михайлович – засновник наукової школи з управління персоналом та економіки праці. Він один із перших за часів незалежності України розпочав фундаментальні дослідження проблем оплати праці в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, соціального партнерства, соціальної згуртованості, соціальної відповідальності суб’єктів економіки, держави та громадянського суспільства, соціальної політики. Народився 28 жовтня 1950 р. на Кіровоградщині. Вищу економічну освіту здобував у Київському інституті народного господарства, який закінчив у 1971 р. Професійне становлення розпочав у Науково-дослідному і впроваджувальному центрі з організації праці і управління виробництвом, згодом працював у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.

З 1992 р. – у Київському державному економічному університеті (нині – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана): доцент, заступник завідувача кафедри управління трудовими ресурсами, заступник проректора, директор науково-методичного цетру, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, директор Інституту соціально-трудових відносин. А.М. Колот упродовж останніх років активно працює над розробкою нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти України. Зробив вагомий внесок у реалізацію основних принципів Болонської декларації при підготовці висосокваліфікованих фахівців економічних напрямків підготовки. Нині зосередив діяльність на питаннях соціально-трудових відносин, соціальної політики, мотивації персоналу, соціального діалогу та соціальної відповідальності. Автор та співавтор 23 монографій, 22 підручників і навчальних посібників. Загальна кількість публікацій ученого перевищує 260 найменувань. Колот Анатолій Михайлович – член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва та член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт за напрямом «Економічні науки» Міністерства освіти і науки України, член спеціалізованої вченої ради із захисту ди­сертацій на здобуття ступеня кандидата і доктора економічних наук, член експертної ради з питань дотримання трудових прав при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Є членом редколегій провідних наукових журналів та збірників наукових праць у галузі економіки. З 2011 р. – дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи (Росія). Нагороджений трьома срібними медалями ВДНГ СРСР; знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За розвиток соціального партнерства»; почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства праці та соціальної політики України, Київського міського голови; подякою Прем’єр-міністра України; відомчою відзнакою «Знак пошани». Одружений, має двох дітей. «Для того, щоб змінити оточуючий світ на краще, необхідно навчитися думати інакше та бути соціально відповідальним» – вислів, що став життєвим кредо А.М. Колота.