СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДмитриченко Лілія Іванівна

Дмитриченко
Лілія Іванівна

Завідувач кафедри економічної теорії Донецького національного університету


Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. Лілія Іванівна Дмитриченко – фахівець у галузі політичної економії, історії економічних учень і державного регулювання економіки. Народилася 22 травня 1948 р. у м. Донецьк в сім’ї гірничих інженерів. З відзнакою у 1970 р. закінчила Донецький державний університет, де залишилася працювати, пройшовши всі сходинки наукового й професійного росту – від асистента до завідувача кафедри. У 1977 році в Московському економіко-статистичному інституті захистила кандидатську дисертацію. У 1980 р. їй присвоєно наукове звання доцента. З 2000 р. – професор, завідувач кафедри. За плідну науково-педагогічну працю звання професора присвоєно до захисту докторської дисертації у 2002 р. У 2003–2012 рр. очолювала науково-дослідну лабораторію з проблем економічної теорії. Широке коло наукових досліджень Л.І. Дмитриченко стосується питань державного регулювання економіки, інвестиційних процесів в сучасній Україні, трансформації відносин власності, розвитку малого бізнесу, системи й механізмів оподаткування, проблем розвитку людського потенціалу, історичних аспектів економічної науки.

Її авторські пропозиції були використані Кабінетом Міністрів України при обґрунтуванні концепції адміністративного менеджменту та напрямків соціально-економічної політики в Україні. Науковий доробок Лілії Іванівни становлять понад 250 наукових і науково-методичних праць. Автор і співавтор 15 монографій та 6 підручників з грифом МОН України. Брала участь у підготовці «Економічного словника-довідника», а також у першій національній «Економічній енциклопедії: У трьох томах». Дослідниця активно співпрацює з провідними вченими вищих навчальних закладів України як співавтор наукових праць і підручників, як консультант з підготовки дисертацій, як опонент та як учасник міжнародних наукових конференцій і міжнародних проектів. Сформувала наукову школу з дослідження механізму державного регулювання економіки. Під керівництвом Л.І. Дмитриченко захистили дисертації 17 кандидатів і 4 доктори наук. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії низки наукових журналів. Нагороджена знаками «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», Золотою медаллю імені М. Туган-Барановського, грамотами й подяками Донецької обласної державної адміністрації та обласної ради, знаками МОН України. Заміжня, має доньку Ліану та онука Єгора. Захоп­лення – класична музика, мемуарна й історична література. Життєве кредо: «Ваше ставлення до людей визначає ставлення людей до вас».