СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГолобородько Станіслав Петрович

Голобородько
Станіслав Петрович

Головний науковий співробітник відділу агротехнологій інституту зрошуваного землеробства НААН України


Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник. Народився майбутній учений 1 вересня 1939 р. в смт Нижні Сірогози Херсонської області. У голодні післявоєнні роки рано почав працювати в колгоспі, допомагаючи батькам виховувати п’ять доньок. Професійне і особистісне становлення Станіслава Петровича розпочалося з навчання у Херсонському ремісничому училищі, участі в освоєнні цілинних земель у Казахстані, службі в лавах Радянської Армії в НДР. За сумлінне ставлення до своїх обов’язків армійське керівництво дозволило йому за півроку до кінця строкової служби в армії взяти участь у вступних іспитах до Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи на спеціальність «Агрономія». В спекотні дні серпня 1964 р. цілеспрямований абітурієнт у солдатській формі та кирзових чоботах склав іспити, а вже через рік за значні успіхи у навчанні був переведений до Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тимірязєва, яку з відзнакою закінчив у 1969 р.

У Москві Станіслав Петрович із захватом слухав лекції академіків ВАСГНІЛ М.Г. Андреєва, М.О. Майсуряна, І.С. Шатілова, О.М. Карпенка, члена-кореспондента Б.О. Доспехова. А ще познайомився з чарівною та веселою студенткою академії Євгенією Іванівною Сидоровою, яка стала його люблячою дружиною, надійним другом і помічником на все життя. В 1970 р. родина Голобородьків повернулася в Україну. Кар’єрне зростання подружжя пов’язане з єдиним закладом – Інститутом зрошуваного землеробства НААН України (Херсон). У 1979 р., невдовзі після успішного захисту кандидатської дисертації, Станіслав Петрович був призначений на посаду завідувача лабораторії технології насінництва люцерни і кормовиробництва на пісках, під час роботи на якій отримав медаль за трудові доблесті та медаль за досягнуті успіхи в розвитку народного господарства СРСР. У 2007 р. С.П. Голобородько захистив докторську дисертацію «Біологічні й агротехнічні основи вирощування люцерни на корм і насіння в Південному Степу України» та став головним науковим співробітником лабораторії кормовиробництва, а з 2012 р. – відділу агротехнологій ІЗЗ НААН України. Ним опубліковано 253 наукових праці (з них 11 монографій), одержано 2 авторських свідоцтва, 3 патенти і 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. За останні роки під його редакцією та за безпосередньої участі видано монографії «Люцерна», «Дисперсионный и корреляционный анализ в растениеводстве и луговодстве», «Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві», «Еспарцет» та науково-методичний посібник «Ресурсоощадні технології вирощування люцерни на насіння в Південному Степу України». Учений отримав вісім почесних грамот, п’ять подяк, звання почесного професора ДВНЗ «ХДАУ». Під його керівництвом було захищено 4 кандидатські дисертації. Станіслав Голобородько завжди знаходить час для родини і бере активну участь у вихованні дітей. Сьогодні він пишається успіхами доньок Жанни та Тетяни, онуків Анастасії та Ярослава. Життєве кредо вченого: «Відпочинок – це зміна виду діяльності».