СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВасянович Григорій Петрович

Васянович
Григорій Петрович

Директор Львівського науково-практичного центру інституту професійно-технічної освіти НАПН України


Доктор педагогічних наук, професор. Дослідник проблем гуманізації, гуманітаризації та філософії освіти, науковець і педагог Григорій Петрович Васянович народився 1 травня 1945 р. у с. Старий Переїзд Житомирської області. У 1970 р. закінчив Львівське вище військово-політичне училище, у 1980 р. – Військово-політичну академію. Упродовж 1975–1980 рр. проходив трудове становлення як викладач соціально-економічного циклу в м. Поті в Грузії, згодом працював викладачем, старшим викладачем, заступником начальника, начальником кафедри філософії Львівського вищого військово-політичного училища. Подальша діяльність Г.П. Васяновича пов’язана з Львівським науково-практичним центром Інституту педагогіки і психології професійної освіти НАПН України, в якому він обіймав посади старшого та провідного наукового співробітника, у 1998 р. очолив відділ гуманітарної освіти. У 2013 р. призначений директором Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Григорій Петрович є провідним фахівцем із філософії освіти, моральної відповідальності педагога, гуманізації освіти. Як особистості йому притаманні кращі людські якості: ерудиція, гуманізм, людяність, порядність, чесність. З-понад 200 публікацій ученого – шеститомне видання наукових праць та монографія «Морально-правова відповідальність педагога». Крім того, Г.П. Васянович має творчий доробок у поезії, є членом Спілки письменників України, автор багатьох поетичних збірок. Великих зусиль докладає професор Васянович до підготовки наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 1 докторську і 7 кандидатських дисертацій, а також підготовлено до захисту 3 кандидатські та 2 докторські дисертації. Г.П. Васянович є членом спеціалізованих вчених рад, виступає офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій, здійснює наукове керівництво аспірантами та наукове консультування докторантів, користується авторитетом і повагою як серед працівників центру, так і серед науково-педагогічної громадськості України. Науково-педагогічна діяльність Григорія Петровича відзначена 15 медалями, знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом». За наукові досягнення Президією Національної академії педагогічних наук України вчений нагороджений медаллю К.Д. Ушинського. Одружений, має сина та двох доньок.