СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБучакчийська Наталія Михайлівна

Бучакчийська
Наталія Михайлівна

Завідувач кафедри нервових хвороб, керівник неврологічної клініки Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України


Доктор медичних наук, професор. Завдяки плідній науковій діяльності Н.М. Бучакчийської, її заслуженому авторитету в медичних колах у Запорізькому регіоні відкрито два сучасних діагностичних центри, в яких можуть отримати допомогу пацієнти з руховими розладами, хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом. З результатами роботи Наталії Михайлівни опубліковано понад 200 наукових праць із сучасних проблем неврології. Народилася 25 липня 1953 р. у Києві. У Запорізькому державному медичному університеті (на той час – медичний інститут) закінчила факультет лікарської справи, інтернатуру за спеціальністю «Неврологія». Аспірантуру закінчувала у Запорізькому державному інституті удосконалення лікарів (тепер – Запорізька медична академія післядипломної освіти). В цьому ж закладі розпочала професійне становлення на посаді асистента кафедри, поєднуючи роботу з підготовкою кандидатської дисертації на тему комплексне лікування неврологічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта за допомогою методів мануальної терапії».

У 1991 р. Наталія Михайлівна за конкурсом була обрана на посаду доцента кафедри нервових хвороб, згодом захистила докторську дисертацію на тему «Комплексна діагностика і лікування хворих цереброваскулярною недостатністю, обумовленої оклюзивно-стенотичними процесами прецеребральних артерій» та  отримала звання доцента. Пізніше вченій було присвоєно звання професора, а з 2005 р. Н.М. Бучакчийська обіймає посаду завідувача кафедри нервових хвороб ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України». У 2008 р. в клініці нервових хвороб створено Обласний центр профілактики та лікування інсультів – високотехнологічний центр з використанням у діагностиці сучасних методів комп’ютерної томографії, магнітно-резонасної томографії, ангіографії і сучасних методів лікування: тромболізису, хірургічного лікування аневризм головного мозку та оклюзійно-стенотичних уражень мозкових артерій. На базі центру співробітниками кафедри нервових хвороб проводиться наукова, лікувальна та навчальна робота, відбувається захист кандидатських дисертацій. Наталія Михайлівна у 2009 р. ініціювала створення та очолила Обласний центр діагностики та лікування хвороби Паркінсона та рухових розладів, в якому впроваджені сучасні діагностичні та лікувальні методи. За результатами наукових досліджень під керівництвом професора Бучакчийської Н.М. при центрі захищена кандидатська дисертація з питань хвороби Паркінсона. Наступною ініціативою вченої було створення в 2010 р. Обласного центру діагностики і лікування розсіяного склерозу, де співробітниками клініки впроваджуються сучасні наукові розробки. Як науковець Н.М. Бучакчийська постійно слідкує за змінами в системі охорони здоров’я, новими відкриттями у галузі неврології. Спів­працює з колегами за кордоном як член Європейської федерації неврологічних товариств, Американської академії неврології, Міжнародної федерації рухових розладів.