СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБузунов Володимир Опанасович

Бузунов
Володимир Опанасович

Заступник генерального директора Наукового центру радіаційної медицини НАМН України, директор Інституту радіаційної гігієни і епідеміології


Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Прочитавши в дитинстві книгу «Мисливці за мікробами» Поля де Крюї, Володимир Опанасович Бузунов раз і назавжди вирішив – буде епідеміологом. Тоді він ще не знав, що стане видатним ученим, і одним із перших в Україні здійснить системні дослідження з радіаційної медицини та гігієни. Народився 17 жовтня 1937 р. у м. Кіровоград Свердловської області в сім’ї службовців. Після закінчення в 1961 р. санітарно-гігієнічного факультету Свердловського державного медичного інституту обіймав посаду головного лікаря міської санітарно-епідеміологічної станції у м. Находка Приморського краю. Продовжив здобувати фахові наукові знання в аспірантурі Київського НДІ гігієни праці і профзахворювань МОЗ України, де залишився працювати молодшим, старшим науковим співробітником відділу фізіології праці.

У 1978–1988 рр. – керівник лабораторії фізіології та гігієни праці жінок і підлітків. З квітня 1988 р. й дотепер В.О. Бузунов – заступник генерального директора Наукового центру радіаційної медицини (НЦРМ) НАМН України, директор Інституту радіаційної гігієни і епідеміології. Володимиру Опанасовичу належить пріоритет у розробці теоретичних і методичних основ у сферах фізіологічних основ регламентації праці з урахуванням віку, статі; психофізіологічного відбору оперативного персоналу енергопідприємств; епідеміології неінфекційних хвороб внаслідок аварії на ЧАЕС. На посаді директора Інституту радіаційної гігієни і епідеміології В.О. Бузунов зробив вагомий внесок у становлення, розвиток інституту, в розробку та реалізацію Державної програми з медичних проблем вивчення, оцінки і профілактики наслідків Чорнобильської катастрофи. Володимир Опанасович – автор понад 300 наукових праць, з яких 8 монографій, 7 книг, 47 публікацій за кордоном. Результати його наукових досліджень широко впроваджені в практику. Підготував 7 докторів наук, 9 кандидатів наук. Учений є членом проблемних комісій «Проблеми радіаційної медицини», «Гігієна праці та профзахворювань» МОЗ і НАМН України, спеціалізованих вчених рад при Науковому центрі радіаційної медицини та при Інституті медицини праці НАМН України, експертної ради МНС України. Очолює вчену раду Інституту радіаційної гігієни і епідеміології, є експертом-консультантом Національної комісії з радіаційного захисту при Верховній Раді України. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії. За багаторічну плідну працю та активну суспільну діяльність В.О. Бузунов нагороджений урядовими нагородами, почесними грамотами НАМН, МНС, МВС, МОЗ України, пам’ятними подарунками Верховної Ради України та Київської міської державної адміністрації. За серію праць «Епідеміо­логії непухлинних захворювань у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС» нагороджений дипломом президії НАМН України. Серед захоплень Володимира Опанасовича – філософська література та поезія, натхненний якою пише власні вірші.