СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Шановні читачі!


Розвиток науки — це складова частина загального процесу інтелектуального розвитку людського розуму і становлення цивілізації. Якісно нові соціально-економічні умови, що сформувалися в результаті системних перетворень на межі ХХ–ХХІ століття в Україні, привели до нового сплеску науки та інноваційної діяльності. Розвиток науки і техніки став домінуючим фактором на сучасному етапі розвитку людства. Сьогодні науково-технічний прогрес дозволяє вирішити всі ключові проблеми сучасного суспільства: військові, економічні, енергетичні, політичні, екологічні, інформаційні. Необхідно відзначити, що розвиток української науки дедалі менше залежить від амбіційних політичних та ідеологічних настанов і дедалі більше підкорюється вимогам економічної доцільності. Відбувається формування українського сегмента на світовому ринку інновацій. Такі позитивні зрушення є, безумовно, результатом послідовної державної політики щодо підтримки науки, забезпечення соціального захисту вчених. Національна академія наук України — визнаний в усьому світі провідний центр фундаментальної й прикладної науки. Представники академічної української науки, про чий життєвий і творчий шлях розповідається на сторінках цієї книги, упевнено дивляться в завтрашній день, забезпечуючи динамічний соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України. Науковці України добре розуміють, що роль знання у сучасному економічному розвиткові постійно зростає. Інтелектуальний потенціал та інновації стають головними чинниками конкурентоспроможності національних економік у світових процесах глобалізації, що наростають. Свідомі своєї відповідальності українські вчені певні: спільними зусиллями ми досягнемо своєї великої мети. Розвиток науки — це складова частина загального процесу інтелектуального розвитку людського розуму і становлення цивілізації. Якісно нові соціально-економічні умови, що сформувалися в результаті системних перетворень на межі ХХ–ХХІ століття в Україні, привели до нового сплеску науки та інноваційної діяльності. Розвиток науки і техніки став домінуючим фактором на сучасному етапі розвитку людства. Сьогодні науково-технічний прогрес дозволяє вирішити всі ключові проблеми сучасного суспільства: військові, економічні, енергетичні, політичні, екологічні, інформаційні. Необхідно відзначити, що розвиток української науки дедалі менше залежить від амбіційних політичних та ідеологічних настанов і дедалі більше підкорюється вимогам економічної доцільності. Відбувається формування українського сегмента на світовому ринку інновацій. Такі позитивні зрушення є, безумовно, результатом послідовної державної політики щодо підтримки науки, забезпечення соціального захисту вчених. Національна академія наук України — визнаний в усьому світі провідний центр фундаментальної й прикладної науки. Представники академічної української науки, про чий життєвий і творчий шлях розповідається на сторінках цієї книги, упевнено дивляться в завтрашній день, забезпечуючи динамічний соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України. Науковці України добре розуміють, що роль знання у сучасному економічному розвиткові постійно зростає. Інтелектуальний потенціал та інновації стають головними чинниками конкурентоспроможності національних економік у світових процесах глобалізації, що наростають. Свідомі своєї відповідальності українські вчені певні: спільними зусиллями ми досягнемо своєї великої мети.

Президент Національної
академії наук України,
академік НАН України
Б.Є. Патон