СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


Сьогодні Кабінет Міністрів України повертає науці пріоритетне місце в суспільстві, адже саме розвиток вітчизняної науки визначає перспективи подальшого розвитку держави. Нині економічна ситуація у нашій країні покращується. Відповідно - буде зростати і бюджетна підтримка наукової сфери. Першочерговим завданням Уряду є розробка цілеспрямованих державних програм науково-технічного прогресу, модернізації та створення для цього законодавчої бази. Проте необхідно чітко усвідомити, що на одну державну підтримку наука, і, що більше, прикладна, не може опиратися. Наука як інноваційна сфера за допомогою власних розробок повинна задовольнити попит підприємств у нових технологіях, ефект від впровадження яких має бути відчутним відразу. Нині очевидно, що для розвитку держави необхідне підвищення статусу і повна свобода наукової діяльності. Уряд України надаватиме таку можливість, паралельно збільшуючи фінансування та впроваджуючи різноманітні гранти, стипендії, виділяючи кошти на експериментальну роботу. І ми впевнені у позитивних результатах такої діяльності.Прем’єр-міністр України
М.Я. Азаров