СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОрлов Валерій Олегович
Орлов
Валерій Олегович
Завідувач кафедри водопостачання та бурової
справи, доктор технічних наук, професор, академік
Міжнародної академії наук екології та
безпеки життєдіяльності

У 1963 році закінчив середню школу в м. Рівному та вступив на будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства, який закінчив з відзнакою 1968 року, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника зі спеціальності «Водопостачання та каналізація». Практично все його життя пов’язане з навчанням, роботою в Національному університеті водного господарства та природокористування, в якому він працює з 1971 року і до цього часу на посадах: науковий співробітник, аспірант, асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, професор. У 1979 році захистив в Московському інженерно-будівельному інституті кандидатську дисертацію на тему «Одноступенева реагентна очистка природних вод на фільтрах з плаваючою пінополістирольною засипкою», а 1996 року — докторську дисертацію на тему: «Інтенсифікація роботи водоочисних споруд сільськогосподарських групових водопроводів».

У 1996 році професор заснував школу та лабораторію «Очистка води та сільсь­ко­господарське водопостачання». В.О. Орлов — відомий спеціаліст в галузі водопостачання та каналізації, займається дослідженнями і розробкою систем та споруд сільськогосподарського водопостачання, один із перших розробників світових відомих фільтрів з пінополістирольною засипкою. Технологічні схеми з піно­полі­сти­рольними та цеолітовими фільтрами для знезалізнення, прояснення та знебарвлення води, доочистки стічних вод впроваджені на десятках об’єктів України та Росії, у тому числі на 7 станціях знезалізнення Київської області, на Сокольському блоці фільтрувальних станцій, фільтрувальних станціях Дзержинська, Житомирської паперової фабрики, с. Бохоники, с. Олександрія, с. Франівка, Рожищенській райлікарні, станції доочистки Рославльського агрегатного заводу та інших об’єктах Київської, Рівненської, Житомирської, Донецької, Чер­каської, Вінницької областей. За ініціативою Валерія Олеговича на кафедрі організована гідрохімічна лабораторія та госпрозрахункова ділянка для буріння свердловин. Валерій Олегович — енергійна, працелюбна людина, талановитий викладач та науковець, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти України (1996 р.), Почесною грамотою Державного комітету України із водного господарства (2002 р.), почесним знаком МОН України «За наукові досягнення» (2006 р.) та «Відмінник освіти» (2009 р.), протягом 2001–2003, 2005–2010 років був визнаний «Людиною року» з занесенням на Дошку пошани НУВГП. В.О. Орлов підготував особисто або в колективі авторів 6 підручників, 6 навчальних посібників. Усі підручники та посібники мають гриф Міністерства освіти і науки України і підготовлені для студентів спеціальностей «Водопостачання, каналізація», «Гідромеліорація», «Теплоенергетика», користуються великою популярністю серед студентів та викладачів. Автор понад 200 наукових, навчально-методичних робіт, патентів та монографій «Интенсификация работы водоочистных сооружений» (1989 р.), «Пінополістирольні фільтри в технологічних схемах водопідготовки» (1999 р.), «Зернистые фильтры в технологии очистки воды» (2004 р.), «Водоочисні фільтри із зернистою засипкою» (2005 р.), «Знезалізнення підземних вод для питних цілей» (2004 р.). Розробив тестові програми для атестації бакалаврів, спеціалістів, магістрів з дисциплін «Очистка води», «Сільськогосподарське водопостачання», «Водопостачання промислових підприємств». Під його керівництвом було захищено 6 кандидатських та 2 докторські дисертації.