СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНіколаєнко Iван Iванович
Ніколаєнко
Iван Iванович
Доктор історичних наук, професор, академік
Української академії політичних наук, Почесний
академік Міжнародної Асоціації університетів
ім. Платона (Болгарія), заслужений працівник
освіти України

Ніколаєнко Іван Іванович народився 20 липня 1930 року в с. Старосільцях Коростишівського району Житомирської області. У 1953 році закінчив історичний факультет Житомирського державного університету ім. І. Франка. Після закінчення навчання працював вчителем, першим секретарем Брусилівського райкому комсомолу, помічником першого секретаря ЦК ЛКСМУ, був на партійній роботі в Київському міськкомі, обкомі. З 1966 по 1973 рік — помічник секретаря, інспектор ЦК Компартії України. Паралельно читав лекції у Київському університеті імені Тараса Шевченка. І.І. Ніколаєнко працює в КНУ ім. Т.Г. Шевченка з 1973 року. За цей час обіймав посади: декана підготовчого факультету — 11 років; завідувача кафедрами гуманітарних дисциплін і порівняльної політології та регіонознавства — 17 років; першого заступника директора Інституту міжнародних відносин. У 1995 році вченою радою університету визнаний кращим викладачем року. Обирався членом вченої ради університету, постійно є членом вченої ради ІМВ, неодноразово був членом Спеціалізованої вченої ради.

Професор Ніколаєнко працював радником у Гаванському університеті і консультантом Міністерства культури Куби. У Гаванському університеті читав лекції, виступав з доповідями, ділився досвідом організації навчально-методичної та наукової роботи у Київському університеті та провідних навчальних закладах України. Надавав допомогу окремим кафедрам Гаванського університету з поліпшення якості організації навчального процесу та у підготовці підручників і методичних посібників. Читав лекції, виступав на конференціях у навчальних закладах Болгарії, Німеччини, Угорщини, за що неодноразово відзначався Міністерством середньої і вищої освіти, кубинською стороною. Очолював роботу колективу кафедри Інституту міжнародних відносин КНУ і сьогодні бере участь у розробці бюджетної наукової теми з питань державотворення України, постійно здійснює наукове керівництво роботою вітчизняних і зарубіжних аспірантів, бере участь у підготовці та проведенні наукових міжнародних, республіканських, універ-ситетських конференцій. Під керівництвом Івана Івановича була створена школа та експериментальна база підготовки підручників, навчально-методичних посібників для іноземних студентів, центр перепідготовки та удосконалення кадрів професорсько-викладацького складу для підготовчих факультетів України.Опубліку- вав понад 160 наукових і науково-методичних праць, навчально-методичних посібників, які використовуються в навчальному процесі. З них 12 монографій, 11 праць видруковані за кордоном. І.І. Ніколаєнко — активний організатор та консультант наукових досліджень з питань державотворення України, постійно здійснює наукове керівництво роботою вітчизняних і зарубіжних аспірантів, бере участь у підготовці та проведенні наукових конференцій. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1973 р.), медалями. Двічі був відзначений Київською міською державною адміністрацією «За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності» (1999 р.). Має ряд відзнак вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка: відзнака вченої ради ІІІ ступеня (2004 р.); Почесна грамота «За особливо видатні заслуги перед КНУ ім. Т.Г. Шевченка» (2010 р.). Обіймаючи відповідальні в університеті посади, завжди мав підтримку колег-фахівців високого класу, умілих, досвідчених організаторів наукової, навчально-методичної і виховної роботи. Сьогодні завдяки їм та багатьом іншим проводиться наполеглива, творча, перспективна робота щодо подальшого зростання авторитету і престижу КНУ ім. Т.Г. Шевченка.