СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМельник Алла Федорівна
Мельник
Алла Федорівна
Завідувач кафедри державного і муніципального
управління Тернопільського національного
економічного університету, доктор економічних
наук, професор, академік Академії економічних наук
України та Української академії економічної
кібернетики

Народилася Алла Федорівна 20 жовтня 1949 року у м. Торчин Луцького району Волинської області. У 1967–1972 роках навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка, у цьому ж вузі захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення територіального планування побутового обслуговування населення: проблеми та шляхи вирішення» (1975р.). Після закінчення аспірантури працювала в рідній альма-матері. З 1976 р. працює у Тернопільському національ-ному економічному університеті старшим викладачем, згодом доцентом кафедри планування народного господарства. Від 1990 р. завідує кафедрою прогнозування і державного регулювання еко-номіки (нині кафедра державного і муніципального управління). Захист докторської дисертації на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку територіального комплексу послуг» успішно відбувся у 1997 р. У 2002–2010 рр. — проректор з наукової роботи ТНЕУ.

Автор 222 наукових праць, серед них 13 монографій (3 з них одноосібно), 4 підручників, 16 навчальних посібників. 20 праць опубліковано в зарубіжних виданнях. А.Ф. Мельник зробила вагомий внесок у розвиток теорії і методології державного регулювання економіки, організаційно-економічного механізму формування і функціонування регіональних ринків послуг, регіонального ринкознавства, державного управління і місцевого самоврядування. Сформувала наукову школу з інституційного забезпечення національної економіки, за час існування якої було подано у центральні та місцеві органи влади понад 50 документів. Наукові розробки під керівництвом або за участю Алли Федорівни подавалися Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міні­с­терству економіки України, Національ- ному банку України, Комісії Європейського Союзу. А.Ф. Мельник — член експертної ради з державного управління при Державній акредитаційній комісії України, член наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Економіка», член НМК МОН України з менеджменту і адміні­стрування, член атестаційної комісії з питань науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації МОН України, ініціатор створення школи кадрового резерву на посади працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, член робочих груп із розробки і реалізації стратегії соціально-економічного роз­вит­ку Тернопільської області до 2011 р., стратегічного плану розвитку м. Тернополя, стратегії розвитку Тернопільської області до 2015 р. Алла Федорівна є головою Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, головним редактором наукового фахового журналу «Вісник Тернопільського національного еко­номічного університету», членом редколегій фахових журналів «Регіональна економіка» та «Журнал європейської економіки», фахового збірника наукових праць молодих вчених ТНЕУ «Наука молода». Під її керівництвом успішно захищено 11 кандидатських та 2 докторських дисертації. Відзначена Почесними грамотами Тернопільської обласної ради та держадміністрації (2003 р., 2009 р.), Подякою Кабінету Міністрів України (2001 р.). Нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення» (2006 р.), занесена до Енциклопедичного словника «Жінки України», є лауреатом премії ім. С. Подолинського (2002 р.). За видатні наукові досягнення А.Ф.Мельник з 2003 р. включена Американським біографічним інститутом до колегії консультантів наукових досліджень. З 2010 р.– Почесний професор ТНЕУ. Життєве кредо: «Твори добро і допомагай людям». Алла Федорівна одружена, має 2 доньок, уся її сім’я працює на науково-педагогічній ниві.