СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБанадига Наталія Василівна
Банадига
Наталія Василівна
Завідувач кафедри педіатрії факультету
післядипломної освіти Тернопільського
державного медичного університету імені
І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук,
професор

Народилася Наталія Василівна у м. Тернопіль 16 серпня 1964 року. У 1982 році вступила на медичний факультет до Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа». Трудовий шлях розпочинала санітаркою відділкової лікарні, після закінчення медичного інституту працювала лікарем-педіатром районної лікарні та навчалась в очній аспірантурі зі спеціальності «Педіатрія», яку закінчила достроково. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію, після чого обійняла посаду асистента кафедри дитячих хвороб Тернопільського державного медичного інституту, у 1996–2000 роках була доцентом. Докторську дисертацію захистила у 1999 році, а з 2001 року є професором кафедри шпитальної та факультетської педіатрії, далі завідувачем кафедрою педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Н.В. Банадига є відомим фахівцем у галузі педіатрії. Сфера її наукових інтересів — це проблеми дитячої алергології та пульмонології; особливості етіопатогенезу, клініки, фактори, що сприяють хронізації соматичної патології у дітей; харчування здорових дітей раннього віку та з групи ризику; механізми виникнення, профілактики і лікування вторинного остеопорозу. Саме професор Банадига запровадила у клінічну практику нові методи діагностики і лікування поширеної патології у дітей. Багато часу приділяє вихованню молодого покоління лікарів-педіатрів. Під її безпосереднім керівництвом було підготовлено 5 кандидатів медичних наук і 2 магістрів медицини. Автор понад 300 наукових та науково-методичних робіт, серед них 3 монографії, 7 навчальних посібників, 140 наукових статей, 4 патенти на винаходи, 3 інформаційних листи, 15 раціоналізаторських пропозицій. У 1997–2000 роках виконувала обов’язки обласного позаштатного дитячого алерголога. Входить до складу 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Активно працює в Тернопільському осередку Асоціації педіатрів України, виконує обов’язки заступника голови осередку. Н.В. Банадига організовує чисельні науково-практичні конференції, у тому числі із міжнародною участю, співпрацює з громадськими організаціями, що займаються поширенням медичних знань серед населення і опікуються проблемами хворих дітей, дітей-інвалідів. Науковець неодноразово виступала на місцевому телебаченні з актуальними питаннями педіатрії. Сім’я — чоловік, досвідчений лікар, та син, студент медичного університету, — присвятили своє життя найпочеснішій і найвідповідальнішій справі — рятуванню життя людей. Наталія Василівна знає одну геніальну в своїй простоті істину: «Людина приходить у цей світ, щоб робити добро, добра людина — сильна людина».

Професор Н.В. Банадига із академіком НАН, АМН України та Російської АМН О.М. Лук’яновою та академіком АМН України Ю.Г. Антипкіним