СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛитвин Олександр Петрович
Литвин
Олександр Петрович
Декан юридичного факультету Академії
муніципального управління, завідувач кафедри
кримінально-правових дисциплін, доктор
юридичних наук, професор

Олександр Литвин народився 11 вересня 1948 року в м. Обухові. Освіту здобув у Київській вищій школі МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського, яку закінчив за спеціальністю «Правознавство». Науково-педагогічну діяльність розпочав 1984 року, під час навчання в ад’юнктурі КВШ. 1987 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Боротьба органів внутрішніх справ з незаконним носінням, зберіганням, придбанням, виготовленням і збутом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин». Упродовж 1987–2000 років працював на посадах викладача кафедри кримінального права, старшого викладача кафедри організації розслідування злочинів факультету підвищення кваліфікації керівного складу органів внутрішніх справ МВС України (КНУВС), старшого наукового співробітника другого відділу Науково-дослідного центру КНУВС, начальника відділу «Вивчення нових економічних процесів в галузях виробництва, збуту, торгівлі та їх впливу на діяльність органів та установ внутрішніх справ» науково-дослідного центру КНУВС, заступника начальника слідчо-криміналістичного інституту КНУВС, докторанта КНУВС, начальника кафедри кримінально-правових дисциплін Київського інституту внутрішніх справ при КНУВС.

1999 року Олександр Литвин захистив дисерта-цію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Кримінально-правова охорона громадської безпеки і народного здоров’я». З 2000 до 2002 року працював на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Інституту економіки, управління та господарського права. Від 2002 року Олександр Литвин працює в Академії муніципального управління на посадах: професора кафедри адміністративно-правових дисциплін юридичного факультету, професора і виконувача обов’язки завідувача кафедрою теорії та історії держави і права юридичного факультету Академії. З 2004 року — декан юридичного факультету. За час його роботи на посаді декана завершено переакредитацію освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та акредитацію рівня «Магістр». 1995 року Олександрові Петровичу присвоєно вчене звання доцента кафедри розслідування зло-чинів (КНУВС), 2005 р.– вчене звання професора кафедри теорії і історії держави та права юридичного факультету Академії муніципального управління. У доробку вченого понад 245 публікацій, з них понад 140 навчально-методичного характеру, 6 монографій, 20 навчальних посібників. Під керів-ництвом професора підготовлено 9 кандидатів юридичних наук і готуються до захисту 2 аспіранти. Олександр Литвин неодноразово був відзначений МВС України. Нагороджений 7 медалями, Почесною грамотою міністра внутріш-ніх справ України та заступника міністра внутрішніх справ СРСР. 2004 р. отримав Подяку, 2006 р. Почесну грамоту Київського міського голови, а 2005 р. був нагороджений Почесною грамотою Прем’єр-міністра України. Бере активну участь у громадському житті: був членом Координаційної експертної ради «Право. Захист інтелектуальної власності» (2002- 2006 рр.), Науково-методичної комісії Міносвіти з права (2000–2004 рр.), Міжнародної Спеціалізо-ваної вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор права» (2000–2004 рр.). Також є членом Науково-методичної та експертної ради Асоціації міст України (з 2006 р.) та Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління (з 2007 р.). Життєве кредо Олександра Петровича: «Долаючи перешкоди, досягати мети».