СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛега Юрій Григорович
Лега
Юрій Григорович
Ректор Черкаського державного технологічного університету,
доктор технічних наук, професор,
академік Міжнародної академії комп’ютерних наук
і
систем, академік Української академії наук, академік Академії зв’язку України, заслужений працівник народної освіти України

Народився 11 вересня 1949 р. в м. Золотоноша Черкаської області. 1976 року закінчив з відзнакою Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова. 1991 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2001 році — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У 1998 році на конкурсній основі обраний ректором Черкаського інженерно-технологічного інституту. Завдяки активній громадській і державницькій позиції, непересічним організа-торським здібностям, відповідальності і професіо-налізму Ю.Г.Леги інститут перетворився в сучасний багатопрофільний освітній заклад IV рівня акредитації та здобув статус Черкаського державного технологічного університету. Контингент студентів за роки ректорства Ю.Г. Леги зріс з 4800 до 10 000. Запроваджена екстернатна форма навчання, система перепідготовки кадрів, діє аспірантура з тринадцяти наукових спеціальностей.

Також утричі зросла кількість наукових шкіл, а кількість аспірантів, захищених кандидатських та докторських дисертацій зросла в шість разів, основні наукові досягнення, впроваджені в навчальний процес та виробництво — в сім разів. За кількістю патентів та винаходів Черкаський державний технологічний університет нині гідно посідає перше місце в Черкаській області. Важливим здобутком ректора Ю.Г. Леги стало створення в Черкаському державному технологічному університеті вперше серед навчальних закладів Черкащини Спеціалізованої вченої ради К 73.052.01 із захисту кандидатських дисертацій технічного спрямування, де нині вже захищено понад 40 кандидатських дисертацій. Як учений, Ю.Г. Лега працює в галузі розробки принципів передачі інформації з використанням шумових сигналів, а також елементів та пристроїв обчислювальної техніки та систем управління. У сфері його наукових інтересів: дослідження соціальних об’єктів та систем; соціальні та еколого-економічні аспекти розвитку вітчизняної економіки; проблеми розбудови вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів; теорія і практика управління вищим закладом освіти. Має понад 300 наукових праць, з них — близько 50 патентів на винаходи, 30 монографій та навчальних посібників. За видатні наукові досягнення обраний номінантом Американського біографічного інституту «Видатні інтелектуали світу», визнаний одним із 1000 видатних лідерів світового впливу і нагороджений іменною почесною медаллю «Тисячоліття — 2000». За значний особистий внесок у розвиток і становлення системи освіти України і багаторічну науково-педагогічну діяльність нагороджений золотою медаллю «За заслуги в освіті». Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2004 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2007 р.), знаком «Петро Могила» МОНУ (2008 р.). Депутат Черкаської обласної ради. Почесний громадянин міст Черкаси та Золотоноша. Голова Ради ректорів Черкаської області (з 2007 р.). Дійсний член Клубу ректорів Європи (з 2007 р.). Життєвий досвід Юрія Григоровича, органі-заторські здібності, людяність та щирість дали можливість йому завоювати величезний авторитет і повагу серед професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Черкаського державного технологічного університету.