СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКузнєцов Олександр Сергійович
Кузнєцов
Олександр Сергійович
Завідувач відділення кардіо- та рентгенваскулярної
хірургії Донецького обласного клінічного
територіального медичного об’єднання (ДОКТМО),
керівник Донецького обласного центру кардіології
та кардіохірургії, головний позаштатний кардіохірург
Головного управління охорони здоров’я Донецької
облдержадміністрації, доктор медичних наук,
професор кафедри госпітальної хірургії
ім. В.М. Богославського Донецького національного
медичного університету ім. М. Горького

Кузнєцов Олександр Сергійович народився 28 червня 1959 року в м. Маріуполь Донецької області. У період 1976–1982 років навчався у Донецькому державному медичному інституті ім. М. Горького на лікувальному факультеті № 1. Кандидатську дисертацію «Клініко-морфо-біохімічна характеристика перебігу та прогнозу гострого розлитого перитоніту (клініко-експериментальне дослідження)» захистив 1986 року за фахом — «хірургія, патологічна анатомія», (м. Краснодар). У 2001 році захистив докторську дисертацію «Хірургічне лікування тахіаритмій: діагностика, профілактика та корекція ускладнень» за фахом – «серцево-судинна хірургія» (м. Київ). Це була перша в Україні докторська дисертація, що присвячена питанням хірургічної аритмології.

Провідна сфера наукової та практичної діяльності Олександра Сергійовича — це хірур­гічне лікування різноманітних порушень серцевого ритму. Він один із перших в Україні, під керівництвом члена-кореспондента АМНУ професора В.К. Гусака, розробив систему ліку­вання хворих на різноманітні порушення серцевого ритму. Уперше визначив і систематизував фактори ризику розвитку ускладнень хірургічного лікування тахіаритмій. Розробив технологію індивідуального лікування хворих з різними видами тахіаритмій. Запропонував власну класифікацію ускладнень постійної ендокардіальної електрокардіостимуляції. Створив методику реабілітації працівників важкої фізичної праці (гірничорудна, металургійна про­мисловість) після руйнівних катетерних мані­пуляцій на передсерцево-шлуночковому вузлі, запропонував систему профілактики інфекційних ускладнень операцій за умов штучного кровообігу з приводу тахіаритмій. З 1993 року має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «серцево-судинна хірургія». О.С. Кузнєцов у 1999–2006 роках працював на посаді вченого секретаря Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України (м. Донецьк), а з 2003 року по 2006 рік очолював відділ невідкладної і відновної кардіохірургії цього інституту. Також 2003 року його обрано головним позаштатним кардіохірургом Головного управління охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації Від 2006 року завідує відділенням кардіо та рентгенваскулярної хірургії донецького облас­ного клінічного територіального медичного об’єднання (ДОКТМО) і є керівником Донецького обласного центру кардіології та кардіохірургії. Основні напрями діяльності закла­ду: хірургія набутих та вроджених вад серця, корекція аритмій, рентгенваскулярна хірургія та інтервенційна кардіологія. Своїм досвідом, знаннями та вмінням професор кафедри госпітальної хірургії ім. В.М. Богославського Донецького національного медичного університету ім. М. Горького О.С. Кузнєцов ділиться з молодшим поколінням. З 1994 року він читає лекційний курс з питань серцевої хірургії студентам 5 року навчання. Дійсний член Асоціації серцево-судинних хірургів України та Асоціації аритмологів Росії. Автор 309 наукових друкованих праць, більшість з яких присвячена питанням хірургічної аритмології, у тому числі 3 монографії та 14 винаходів. Улюблений вислів Олександра Сергійовича має легку іронічність, притаманну істинним учням Гіпократа: «Ну, допустим, ты пробьешь лбом стену... И что ты будешь делать в соседней камере?» (С.Е. Лец).