СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКлочков Володимир Григорович
Клочков
Володимир Григорович
Прокурор відділу Головного слідчого
управління Генеральної прокуратури України,
старший радник юстиції, кандидат юридичних наук,
капітан запасуСеред професорсько-викладацького складу та слухачів-прокурорів на курсах академії

Своє життєве кредо: «Справедливість має перемагати зло» В.Г. Клочков наполегливо втілює у життя, незмінно викликаючи повагу колег та громадськості. Його високий професіоналізм, дивовижна працездатність, цілеспрямованість, сумлінність та ерудиція викликають захоплення вже не в одного покоління фахівців прокурорської діяльності. Народився В.Г. Клочков 12 січня 1959 року, у той самий день, коли Петром І створено Прокуратуру Російської імперії, в селі Соломино Фатезького району Курської області. Фахову освіту здобув у Харківському юридичному інституті, який успішно закінчив 1985 року. Професійний досвід здобув на посадах стажиста прокурора слідчого відділу прокуратури Курської області, слідчого районних прокуратур цієї області, а потім в м. Донецьку. Водночас наполегливо дбав про підвищення власного професійного рівня, зокрема упродовж квітня-липня 1990 року пройшов повний курс навчання з проблем розслідування злочинів у сфері економіки в Ленінградському інституті підвищення кваліфікації прокуратури СРСР, де, до речі, був обраний старостою групи. Заслужений авторитет Володимира Клочкова сприяв тому, що 1991 року він обійняв посаду слідчого з особливо важливих справ прокуратури СРСР. На цій відповідальній посаді вищої прокурорської інституції виявив себе високоосвіченим сумлінним працівником і достроково одержав класний чин радника юстиції. Після здобуття Україною незалежності вирішив присвятити себе розбудові молодої держави. Працював старшим слідчим, в. о. начальника слідчого відділу Київської міжобласної спецпрокуратури з нагляду за дотриманням законів на підприємствах оборонної промисловості та інших режимних об’єктах. Від 1995 року працював у Генеральній прокуратурі України прокурором, старшим прокурором відділу правового аналізу управління з правових питань, згодом — науковим співробітником, старшим науковим співробітником науково-дослідного центру, завідувачем музею науково-дослідного центру Академії прокуратури України. Нині В.Г. Клочков — прокурор відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. Одержав класний чин старшого радника юстиції та військове звання капітана запасу. Ефективну слідчо-прокурорську діяльність Володимир Григорович плідно поєднує з науковою. 1998 року захистив дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, результати якої успішно впроваджені у прокурорсько-слідчу практику. Володимиру Клочкову належить пріоритет у створенні теоретичних засад прокурорського нагляду за дотриманням конституційних прав і свобод людини й громадянина, взаємодії Генеральної прокуратури України з найвищими органами державної влади.

Він є автором понад 200 наукових праць, найвагомішими з яких є навчально-методичний посібник «Правові засоби прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів», навчальний посібник «Прокурорський нагляд за законністю та обґрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою», статті «Роль прокурорського нагляду в охороні захисту прав і свобод людини», «Взаємодія Генеральної прокуратури України із Секретаріатом Президента України щодо охорони та захисту прав і свобод людини» та інші. Високу оцінку наукової громадськості здобула й фундаментальна монографія «Історія прокуратури України», яка є першою не лише в Україні, але й в країнах СНД та Балтії. Ця резонансна праця спонукала багатьох фахівців до активізації та поглиблення досліджень. Спираючись на неї, Володимир Григорович створив унікальний музей історії прокуратури України, який сприяє підвищенню рівня правової культури, підносить престиж юридичної науки та органів прокуратури.Також не можна оминути увагою внесок В.Г. Клочкова у розвиток вітчизняного фахового словникарства, адже він є автором багатьох статей для 6-ти томів «Юридичної енциклопедії», Великого енциклопедичного юридичного словника. Крім того, Володимир Григорович вніс пропозиції та зауваження до багатьох законопроектів, підзаконних актів і методичних рекомендацій. Наукова та громадська діяльність В.Г. Клочкова надзвичайно різноманітна, однак вона завжди підкорена ідеї розвитку юридичної науки, пропаганди знань: він є членом науково-видавничої ради журналу «Весы Фемиды» та редакційної колегії журналу «Міліція», Київської обласної організації Спілки юристів України та Асоціації прокурорів України, був членом науково-методичної та вченої рад Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України. Молодих дослідників та фахівців він надихає власним прикладом, адже систематично бере участь у роботі робочих груп з розробки законопроектів, у наукових семінарах та конференціях щодо вдосконалення законодавства з боротьби зі злочинністю і корупцією. За свою сумлінну та віддану роботу В.Г. Клочков неодноразово заохочувався прокурором області, Генеральним прокурором СРСР, прокурором УРСР, Генеральним прокурором України, ректором Академії прокуратури України. За вагомий особистий внесок у справах боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку, плідну працю нагороджений почесними грамотами міністра внутрішніх справ України, голови Спілки юристів України, ювілейною медаллю «90 років органам Прокуратури України». Захоплення В.Г. Клочкова такі ж різно-сторонні, як і його діяльність: професійно займався футболом, хокеєм, дзюдо, карате, нині полюбляє шахи, шашки, гру на музичних інструментах, багато читає. Володимир Григорович є хорошим сім’янином та турботливим батьком. Надійною підтримкою та порадницею є для нього дружина — І.В. Клочкова, провідний спеціаліст відділу статистичної інформації та аналітичної роботи Генеральної прокуратури України, донька Марина успішно навчається у Слов’янській гімназії в м. Києві.


Володимир Григорович читає лекції. В президії — керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України


Володимир Григорович Клочков у родинному колі