СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯковенко Леонід Миколайович
Яковенко
Леонід Миколайович
Завідувач відділення нейрохірургічної патології
судин голови та шиї Державної установи «Інститут
нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова
Академії медичних наук України», нейрохірург вищої
категорії, доктор медичних наук, дійсний член
української, європейської та міжнародної асоціацій
нейрохірургів, заслужений лікар України

Яковенко Леонід Миколайович народився 1 грудня 1947 року в м. Києві в родині лікарів. У період 1965–1971 років навчався в Київському медичному інституті, який закінчив за спеціальністю «Лікувальна справа». З дня закінчення медінституту і донині працює в Державній установі «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України».

Усе своє життя Леонід Миколайович займається хірургічною роботою, плідною науковою працею. У 1981 році захистив кандидатську, 2001 року – докторську дисертацію. Наукові дослідження були присвячені лікуванню пухлин головного мозку (кандидатська робота) та хірургічному лікуванню захворювань судин головного мозку (докторська дисертація). У 2004–2006 рр. — нейрохірург-консультант клінічного госпіталю м. Луанда (Народна Республіка Ангола). Нейрохірург вищої категорії, завідувач відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» Леонід Миколайович Яковенко досконало володіє технікою оперативних втручань при травматичних ураженнях центральної нервової системи, пухлинах головного мозку, при судинних захворюваннях головного мозку. Упродовж останніх 15 років працює в клініці спеціалізованого хірургічного лікування судинних захворювань головного мозку. У числі перших нейрохірургів України оволодів мікрохірургічною технікою операцій при артеріальних аневризмах, артеріо-венозних мальформаціях головного мозку, при різновидах церебрального інсульту та його наслідків. У арсеналі втручань Л.М. Яковенка є реконструктивні операції при стенотичних ураженнях та вадах розвитку сонних і хребтових артерій. Автор понад 200 наукових публікацій, присвячених актуальним проблемам нейрохірургічної патології, 7 винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Леонід Миколайович є провідним науковим співробітником інституту, штатним консультантом ряду медичних закладів України, дійс­ним членом української, європейської та міжнародної асоціацій нейрохірургів та член вченої ради інституту і Спеціалізованої вченої ради при Державній установі «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України». Професійні досягнення відзначені на державному рівні званням «Заслужений лікар України» у 2008 році та «Відмінник охорони здоров’я». Дружина, Яковенко Людмила Олександрівна – акушер-гінеколог вищої категорії, разом вони виростили сина і доньку, наразі виховують трьох онуків. Вірними клятві Гіппократа є і діти подружжя, які обрали шлях батьків.