СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШемшученко Юрій Сергійович
Шемшученко
Юрій Сергійович
Директор Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної академії наук України,
Почесний ректор Київського університету права
НАН України, доктор юридичних наук, професор,
академік НАН України та Національної академії
правових наук України, іноземний член Російської академії наук, заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки

Знаний правознавець і організатор української юридичної науки — Юрій Сергійович Шемшученко — народився 14 грудня 1935 року в м. Глухові Сумської області. З 1944 до 1954 року навчався у Глухівській середній школі №2, потім став студентом Глухівського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства. У листопаді 1954 року був призваний на строкову військову службу. Закінчив річну школу авіаційних механіків у м. Морозовську (Росія) та служив механіком з авіаозброєння в одному з полків Батайського військового авіаційного училища у Краснодарському краї. Демобілізувавшись з армії 1957 року, вступив на юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив 1962 року. Чотири роки працював в органах прокуратури Сумської області.

У 1966–1969 роках Юрій Сергійович є аспірантом Сектора (з 1969 р. — Інститут) держави і права АН УРСР. Успішно захистивши 1970 року кандидатську дисертацію, Ю.С. Шемшученко почав працювати на посаді молодшого, а з 1972 року — старшого наукового співробітника інституту. У цей час він обрав новий напрям наукової діяль- ності — екологічне право. Саме ця проблематика визначила зміст подальшого творчого пошуку і принесла йому широке наукове визнання. У 1979 році науковець захистив докторську дисертацію «Державне управління охороною навколишнього середовища в СРСР», у якій виявив себе як фундатор нової наукової школи — управління якістю навколишнього середовища. На початку 1979 року затверджений завідувачем відділу проблем радянського будівництва, а у квітні 1982 року — завідувачем відділу правових проблем сільського господарства і охорони навколишнього середовища Інституту. Професор Шемшученко з 1988 року очолює Інститут держави і права АН УРСР. На цій посаді виявив здібності вмілого організатора юридичної науки, якому притаманне відчуття нового і прогресивного. Його перу належить понад 800 наукових праць, у тому числі близько 30 індивідуальних і колективних монографій. Підготував понад 30 докторів і кандидатів юридичних наук. Ю.С. Шемшученко входив до складу Конституційної комісії Верховної Ради України і робочої групи із розробки проекту Конституції України 1996 року. Був організатором створення інститутської концепції і проекту Основного Закону, членом Комісії з підготовки змін до Конституції України та інших законопроектів. Активною є і міжнародно-правова діяльність вченого. Юрій Сергійович Шемшученко — експерт Ради Європи, член Міжнародного арбітражного суду, Міжнародної ради з права навколишнього середовища, Комісії екологічного права Міжнародного союзу захисту природи, почесний член Інституту правових досліджень Польської академії наук, член Міжнародної академії астронавтики. Юрій Сергійович має надійний сімейний тил: дружина, Інна Василівна, кандидат економічних наук. Cин Олег займається видавничою справою, а Геннадій є кандидатом юридичних наук. «Юридична наука має бути об’єктивною і працювати на випередження, визнаючи розвиток суспільної практики та головні напрями державотворення і правотворення» — наукове кредо вченого.