СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Чернецька Олена Василівна
Чернецька
Олена Василівна
Проректор з наукової роботи Київського
університету права Національної академії наук
України, кандидат юридичних наук, доцент

Олена Василівна Чернецька народилася 7 серпня 1962 року в с. Сингаї Народицького району Житомирської області. Першу вищу освіту здобула у Київському державному педагогічному інституті імені М.П. Драгоманова, який закінчила у 1992 році, здобувши фах викладача педагогіки та психології. Згодом, отримавши трудовий та життєвий досвід, опанувала фах юриста в Академії Державної податкової служби України. Трудову діяльність у галузі освіти та науки України теж розпочала у стінах Академії ДПС України (на сьогодні Національний університет ДПС України). Упродовж 1998–2007 років працювала на посадах методиста, асистента, старшого викладача, в.о. доцента, доцента кафедри теорії та історії держави і права Академії Державної податкової служби України. Від 2007 до 2008 року працювала на посаді завідуючої кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства Київського міжнародного університету. З 2008 року — на посаді проректора з наукової роботи Київського університету права Національної академії наук України.

Упродовж 2000 — 2006 років була прикріп-лена здобувачем відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, де її науковим керівником був відомий вчений-конституціоналіст Віктор Погорілко, який дав Олені Чернецькій дорогу в наукове життя. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні» і здобула вчений ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю — «Конституційне право». У 2008 році здобула звання доцента міжнародного права та порівняльного правознавства. У сфері наукових інтересів Олени Чернецької– проблеми конституційного та муніципального права України; порівняльне конституційне право; порівняльне правознавство. Вона автор (співавтор) понад 40 наукових праць, зокрема монографій, навчальних посібників, наукових статей. Найвагомішими у творчому доробку є навчальні посібники «Правові системи сучасності» (2003 р.), «Теорія держави і права для підготовки до іспиту» (2008 р.), «Основи правознавства» (2008 р.); індивідуальна монографія «Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України» (2008 р.); колективні монографії «Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір» (2009 р.), «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин» (2009 р.), «Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів» (2010 р.). Також Олена Чернецька активна учасниця міжнародних та всеукраїнських конференцій, круглих столів у сфері юриспруденції. Нині, працюючи на посаді проректора з наукової роботи Київського університету права НАН України, вона спирається на такі особисті якості, як відповідальність, справедливість, чесність. За професіоналізм та плідну наукову діяльність відзначена почесними грамотами, подяками, серед яких нагрудний знак «За заслуги» Міністерства юстиції України (2009 р.), Подяка Київського міського голови (2010 р.). Життєве кредо Олени Чернецької — «Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе». Здібності та таланти Олени Василівни знайшли втілення не лише у професійному, але й у родинному житті — у злагоді та затишку виховала двох синів, якими пишається.