СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЦвих Володимир Федорович
Цвих
Володимир Федорович
Завідувач кафедри полiтологiї філософського
факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук,
доктор політичних наук, професор, заслужений
працiвник освiти України

Народився 22 квітня 1948 року в с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області. Батько — Федір Микитович, загинув у 1972 році, а мати — Євдокія Іванівна, до виходу на пенсію працювала колгоспницею. Володимир Федорович зростав у багатодітній і дружній сім’ї, мав п’ятеро сестер. У 1972 роцi закiнчив фiлософський факультет Київського державного університету iмені Тараса Шевченка. У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему «Профспілки у громадянському суспільстві: особливості парадигми відносин», а з 2005 року — професор фiлософського факультету. Від 2006 року очолює кафедру полiтологiї філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Голова конференції трудового колективу та профспiлкової органiзацiї унiверситету, член президiї Центрального Комiтету профспiлки освiти i науки України і Київської мiської ради профспілок, член спецiалiзованих вчених рад з захисту докторських i кандидатських дисертацій, член редакцiйних колегiй ряду спецiалiзованих видань.

Обирався до складу Конгресу Федерацiї профспiлок України, вiце-президент Євразiйської асоцiацiї профспiлкових органiзацiй унiверситетiв. Голова Науково-методичної комiсiї МОН України з політології. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед них такі вагомі праці, як: «Основи полiтологiї» (1995 р.); «Полiтологiя: iсторiя та методологія» (2000 р.); «Людина i свiт» (2001р., 2003 р., 2007р.); «Полiтологiчнi обрії» (2001 р.); «Групи iнтересiв/тиску: визначення, класифiкацiя, межi функцiонування та розрізнення» (2002 р.); «Профспiлки у громадянському суспiльствi: теорiя, методологiя, практика» (2002 р.); «Власть в жизни и наука о власти» (2004 р.); «Полiтологiя: навчально-методичний комплекс» (2005 р.); «Політологія» (2007 р.). У співавторстві побачили світ підручник «Політологія» (2010 р.) за загальною редакцією В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименка та навчально-методичний комплекс «Політологія» (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів) (2010 р.). В.Ф. Цвих нагороджений знаком «Вiдмiнник освiти України» (2003 р.), орденом «Знак Пошани», медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва», має Подяку Київського мiського голови та вищi профспiлковi нагороди. У 2004 роцi йому присвоєно почесне звання «Заслужений працiвник освiти України», 2005 року за внесок у розвиток вищої освiти нагороджений Мiнiстерством освiти i науки України знаком «Петро Могила», 2007 року — «Знак академії педагогічних наук України», «Ушинський К.Д.». 14 травня 2008 року відзначений орденом «За заслуги» III ступеня, а 25 червня 2010 року — орденом «За заслуги» II ступеня. Дружина — Цвих Надія Іванівна є лікарем міської студентської поліклініки. Син Андрій працює фінансовим директором, разом з дружиною Оленою виховують чарівних донечок — Даринку і Настусю, які є відрадою для всієї родини. Життєвими орієнтирами Володимира Федоровича є слова Конфуція: «Не роби людям того, чого не бажаєш собі, і тоді в державі і сім’ї не буде ворожнечі» та І. Канта: «Роби так, щоб ти завжди ставився до людей — і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого також — як до мети. І ніколи не стався до них тільки як до засобу».