СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФіліпенко Антон Сергійович
Філіпенко
Антон Сергійович
Президент Української асоціації економістів-
міжнародників, віце-президент українсько-
швейцарської фундації «Есперія», професор
кафедри світового господарства і міжнародних
економічних відносин Інституту міжнародних
відносин Київського національного університету
ім.Тараса Шевченка, доктор економічних наук,
професор, академік АН вищої школи України
(АНВШУ), заслужений діяч науки і техніки України,
член Європейської економічної асоціації, дійсний
член Російської академії гуманітарних наук, лауреат
премії ім.Ярослава Мудрого АНВШУ, член економіко-
філософського товариства
МДУ ім.Ломоносова (Москва)

Антон Філіпенко народився 9 серпня 1943 року в Одеській області. 1972 року закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 1976 року захистив кандидатську, а 1987-го — докторську дисертацію. Від 1975 року працює в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, пройшовши шлях від асистента до професора. У 1984–88 роках був заступником декана факультету міжнародних відносин і міжнародного права КДУ ім. Т.Г. Шевченка, а упродовж 1988–1990-х — деканом цього факультету. Від 1989 до 2008 року заві-дував кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, нині — професор цієї кафедри.

Вагомий досвід та глибокі знання Антона Сергійовича шановані першими особами держави: у 1997 році він був радником Прем’єр-міністра України, а у 1997–2004 рр. — науковим консультантом Президента України. Антон Філіпенко пройшов науково-педаго- гічне стажування в Гарвардському та Єльському університетах, Вільному університеті м. Брюсселя та Вищій економічній школі м. Антверпена, універ-ситеті ім. Хрістіана Альбрехта та Лейпцігському університеті, університеті ім. Дж. Мура (м. Ліверпуль), університеті м. Нансі, університеті «Тор Фергата» (м. Рим), МДУ ім. Ломоносова та Дипломатичній академії МЗС Росії, Центрально-європейському університеті, університеті м. Касторія. Брав участь у наукових конференціях, виступав з лекціями в університетах та наукових установах Австрії, Бельгії, Великобританії, Ірану, Італії, Канади, Китаю, Куби, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції. У науковому доробку Антона Сергійовича понад 260 наукових публікацій, найвагомішими серед яких є монографії «Цивілізаційні виміри економічного розвитку» (2002 р.), «Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність» (2007 р.), «Економічна глобалізація: витоки і результати» (2010), а також підручники: «Міжнародні економічні відносини: історія» (2006 р.), «Міжна-родні економічні відносини: теорія» (2008 р.). Під керівництвом А.С. Філіпенка підготовлено 7 докторів та 21 кандидата економічних наук. Від 1990 року він є головою Спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальності «світове господарство і міжнародні економічні відносини». Упродовж тривалого часу є членом редакційних колегій наукових часописів «Міжнародні відносини», «Філософія господарства» (м. Москва), «Економічний часопис», «Економічна теорія», вісника Академії наук Грузії, серія економічна. Наукові інтереси має й родина Антона Сергійовича: його дружина Валентина Іванівна — кандидат економічних наук, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, донька Вікторія — кандидат філологічних наук, науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, син Костянтин — магістр міжнародного права.