СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТацій Василь Якович
Тацій
Василь Якович
Ректор Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого, президент Національної
академії правових наук України, доктор юридичних
наук, професор, академік Національної академії наук
України, академік Національної академії правових
наук України, Державний радник юстиції І класу

Народився у м. Полтава 13 січня 1940 року. У 1959–1963 роках навчався в Харківському юридичному інституті за спеціальністю «Правознавство». Докторську дисертацію «Проблеми відповідальності за господарські злочини: об’єкт та система» Василь Якович захистив 1984 року, а 1985 року йому присвоєно вчене звання професора. Нині В.Я. Тацій — ректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, президент Національної академії правових наук України. Дані заклади об’єднані в освітньо-науковий комплекс з правознавства та виконують підготовку кваліфікованих і професійних юридичних кадрів. Вчений є автором понад 350 наукових робіт, у тому числі більше 30 монографій, навчальних посібників та підручників. Праці присвячені дослідженню фундаментальних проблем кримінального права, проблемам теорії держави та права, конституційного права.

Член низки президентських та урядових комісій: Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, Національного антикорупційного комітету, робочої групи з питань судової реформи при Президентові України, Міжвідомчої комісії з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією Ради національної безпеки і оборони України, робочої групи Верховної Ради України з доопрацювання проекту Кримінально-процесуального кодексу України, Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, Науково-методичної ради при Генераль-ній прокуратурі України, Атестаційної колегії та Координаційної ради з пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій Міністерства освіти і науки України, Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень при НАН України, Бюро Ради Північно-Східного наукового центру НАН України, член Президії НАН України, Ради Української федерації вчених, Ради Союзу юристів України, Координаційної ради Міжнародного союзу юристів, Міжнародної асоціації законодавства, Міжнародної асоціації юридичної методології, віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та ін. Почесний доктор Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (2000 р.), Харківського національного університету внут-рішніх справ (2002 р.), Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (2004 р.), Почесний академік Острозького академічного братства (2005 р.). Почесний громадянин міст Полтави (2001 р.) та Харкова (2004 р.). Удостоєний звання «Герой України» з врученням ордена Держави (2004 р.), нагороджений відзнакою Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» V, IV, III ступенів (1995 р., 1998 р., 2009 р.), орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2000 р.), Почесними грамотами Верховної Ради України (2001 р.) та Кабінету Міністрів України (2002 р.), орденом «Знак Пошани» (1981 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1989 р.), лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2001 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.), Премії імені В.І. Вернадського (2001 р.), імені Ярослава Мудрого (2001 р., 2002 р.), «Феміда-99». Має ряд відомчих, громадських, церковних нагород та урядові нагороди інших держав. Василь Якович одружений, має 2 доньок, 4 онуків та 1 правнучку, про свою роботу говорить: «Я по-справжньому щаслива людина, тому що займаюся улюбленою справою».