СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтрельніков Валерій Павлович
Стрельніков
Валерій Павлович
Заступник директора з наукової роботи Інституту
проблем математичних машин і систем Національної
академії наук України, доктор технічних наук,
професор, дійсний член Російської академії
надійності

Валерій Павлович Стрельніков народився 5 липня 1939 року в м. Слюдянка Іркутської області (Росія). У 1956–1960 роках навчався у Тихоокеанському Вищому Військово-морському училищі ім. С.П. Макарова за спеціальністю «Штурман». 1969 року закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Механіка». З 1965 до 1974 року Валерій Павлович працює старшим інженером науково-дослідного відділу Спеціального конструкторського бюро Київського заводу автоматики ім. Г.І. Петровського. Від 1974 року стає провідним інженером Спеціального конструкторського бюро Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. 1978 року він здобуває науковий ступінь кандидата технічних наук за темою «Математична модель механічного зношування для управління випробовуваннями на зносостійкість», а у 1990 році захищає докторську дисертацію за темою «Імовірносно-фізичні методи дослідження надійності обчислювальної техніки».

З 1994 року В.П. Стрельніков займає посади заступника директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України та завідуючого відділом «Теорії надійності та ефективності засобів обчислювальної техніки». Одночасно він є керівником Органу з сертифікації технологій, засобів обчислювальної техніки та автоматики «УКРСЕРТКОМП’ЮТЕР». З вересня 2002 року працює професором кафедри систем управління літальних апаратів. Також В.П. Стрельніков з 2005 року щорічно читає лекції з питань надійності в Аерокосмічній академії наук Китаю (Пекінський інститут системотехніки, Пекінський інститут радіометрології і вимірів). Автор понад 200 публікацій, 2 монографій, 2 навчальних посібників, 15 стандартів з питань надійності. В.П. Стрельніков розробив технологію надійності, яка дозволяє вирішувати практично всі сучасні задачі надійності. Впровадження цієї технології призводить до підвищення точності оцінок надійності й супроводжується значним економічним ефектом. Валерій Павлович є заступником голови Технічного комітету Держстандарту України ТК-68 «Надійність техніки» (з 1993 р.), членом робочої групи РГ-2 ТК-56 «Надійність» ІЕС. Він є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, член редколегії журналу «Математичні машини і системи» та міжнародного науково-технічного збірника «Надійність і довговічність машин і споруд». Досягнення В.П. Стрельнікова були відзначені медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982 р.) та «Ветеран праці» (1988 р.), Почесною грамотою Президії НАН України за суттєвий вклад в науку (1989 р.) та нагрудним знаком «За заслуги в стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації» Держстандарту України у 1989 році. Справжньою підтримкою для Валерія Павловича завжди є дружина та двоє синів.Валерій Павлович з дружиною Людмилою В’ячеславівною (Китай)