СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтеченко Дмитро Миколайович
Стеченко
Дмитро Миколайович
Професор кафедри міжнародної економіки
Національного технічного університету України
«КПІ», академік Академії туризму

Стеченко Дмитро Миколайович народився 10 грудня 1937 року у с. Ковпита Чернігівської області. 1955 року закінчив Ковпитську середню школу і вступив до Київського топографічного технікуму. Працював техніком-топографом, потім відбув обов’язкову службу в армії. Вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, на географічному факультеті, який закінчив 1966 року за спеціальністю «Економічна географія». Після закінчення університету був направлений на наукову роботу в Раду продуктивних сил України Національної академії України, де займався проблемами територіальної організації продуктивних сил, зокрема вивченням їх функціональної та територіальної структури. За основними результатами дослідження у 1972 році захистив кандидатську дисертацію. 1974 року був запрошений на наукову та викладацьку роботу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де працював на географічному та економічному факультетах.

У період 1974–1978 років виконував державні договірні теми на замовлення Міністерства транспорту України, а також брав участь у дослідженні функціонування агрокомбінату «Рось» та просторової організації трудових зв’язків м. Києва. Подальша наукова і педагогічна діяльність була пов’язана з проблемами регіональної економіки, управлінням регіонального розвитку та інноваційної діяльності. За цією тематикою у 1991 році захищена докторська дисертація. Результати досліджень знайшли своє практичне впровадження в розробках проектів вільних економічних зон: «Авіадніпро», «Ковель», «Винницька рекреаційно-туристична», а також у Концепції державної регіональної політики. За результатами науково-дослідних робіт востаннє десятиріччя були одноосібно підготовлені і видані навчальні посібники — «Управління регіональним розвитком» (2000 р.), «Інноваційні форми регіонального розвитку» (2001 р.) «Державне регулювання економіки» (7 видань, ост. 2006 р.), «Менеджмент: словник-довідник» (Співавтори: А.В. Григорович, А.П.Дука, 2004 р.), а також підручники: «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика» (2 видання, ост. 2004 р.), «Методологія наукових досліджень» (Співавтор О.С. Чмир, 2006 р.). Професор Д.М. Стеченко написав 4 монографії, 6 навчальних посібників, 2 під­ручники, понад 250 наукових праць у закордонних та вітчизняних виданнях. Під керівництвом Д.М. Стеченка захищено 9 кандидатських дисертацій. Дмитро Миколайович нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-ліття Києва», «Срібним знаком» за успішну роботу в Сілезькому університеті 1984–1986 роки, м. Катовіце. Дмитро Миколайович є академіком Академії туризму (2003 р.) та членом Спеціалізованої вченої ради при факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ». Член редколегій 4-х журналів Вищої атестаційної комісії. Наукові інтереси та громадську позицію чоловіка завжди підтримує дружина, Стеченко Людмила Олександрівна, доктор біологічних наук, професор.