СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСолнцев Сергій Олексійович
Солнцев
Сергій Олексійович
Завідувач кафедри промислового маркетингу
факультету менеджменту та маркетингу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»

Сергій Солнцев народився 12 квітня 1958 року. Освіту здобув на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Теорія ймовірності та математична статистика». Після закінчення університету був направлений на роботу до Київського політехнічного інституту. 1982 року вступив до аспірантури Київського державного університету імені Тараса Шевченка і 1985 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Осциляційні властивості зважених сум незалежних випадкових величин». Відтоді працював у КПІ на посадах асистента, доцента кафедри вищої математики. 1991 року Сергій Солнцев вступив до докторантури НТУУ «КПІ» по кафедрі вищої математики. 1994 року він був керівником (деканом) програми «Фінанси та кредит» Міжнародного університету фінансів. У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Граничні теореми для лінійно перетворених сум незалежних випадкових векторів».

З 1995 року працює на посаді професора кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ». У 2005 році був обраний завідувачем цієї кафедри. У доробку Сергія Олексійовича понад 100 науково-методичних робіт з теорії ймовірностей, прикладної статистики, маркетингу. Серед них 2 монографії, одна з яких «Asymptotic Behaviour of Linearly Transformed Sums of Random Variables» опублікована в Нідерландах (видавництво «Kluwer Academic Publishers», 1997), навчальний посібник «Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика» (разом з Зозульовим О.В.). Плідна праця професора С.О. Солнцева високо шанована у наукових колах. 1993 року він став лауреатом премії КПІ за монографію «Функциональные методы в задачах суммирования случайных величин» (разом з В.В. Булдигіним). 2008 року нагороджений «Знаком Пошани» Київського міського голови. Громадська робота вченого пов’язана із діяльністю Української асоціації маркетингу та її Кваліфікаційного комітету. Успіхами Сергія Солнцева по праву пишаються дружина та доньки Ольга й Ірина.