СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСкотна Надія Володимирівна
Скотна
Надія Володимирівна
Декан соціально-гуманітарного факультету
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, завідувач кафедри
практичної психології, доктор філософських наук,
професор

Скотна Надія Володимирівна народилася 20 серпня 1955 року в м. Гребінка Полтавської області. У 1973 році із золотою медаллю закінчила Лубенську середню школу № 1 та стала студенткою філософського факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. В університеті навчалася за фахом «Психологія» у відомих професорів Л. Марісової, Л. Бурлачука, В. Роменця, доцентів М. Вовчик-Блакитної, М. Корнєва, М. Алексєєвої та ін., який успішно закінчила у 1978 році. Здобувши фах психолога, викладача психологічних дисциплін, була направлена на роботу до Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка на кафедру психології, де працювала викладачем, старшим викладачем. З 1979 по 1983 рік навчалася в аспірантурі КНУ та успішно захистила кандидатську дисертацію з вікової та педагогічної психології.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка став для Н.В. Скотної школою професійного гарту: саме тут вона пройшла шлях від викладача до професора. У 1999 році очолила один із найбільш потужних на сьогодні факультетів університету — соціально-гуманітарний факультет. Сьогодні факультет здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Дошкільне виховання» за трьома рівнями: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Згідно з ліцензією, факультет також здійснює перепідготовку з наданням другої повної вищої освіти; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького та керівного складу працівників освіти. У 2003 році Скотна Надія Володимирівна очолила кафедру практичної психології на цьому ж факультеті. Успішно захистила докторську дисертацію у галузі філософії освіти на тему: «Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти i виховання» 2005 року. Її наукові інтереси пов’язані з теоретичним осмисленням проблем самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі. Автор понад 120 наукових праць, серед них монографія «Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії» (2005 р.), колективна монографія «Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку», «Філософія. Пізнання. Наука». Н.В. Скотна є членом Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова і Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка. Керує дослідженнями аспірантів, шестеро з яких захистили дисертації. Учасник багатьох міжнародних наукових форумів та конференцій. Депутат Самбірської міської ради 2-х скликань. За наукові досягнення і педагогічні здобутки нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, знаком «Відмінник народної освіти», орденом Св. Великомучениці Варвари. Надія Володимирівна одружена з В.Г. Скотним. Їхня донька Олена, випускниця факультету соціології та психології Київського національного університету, сьогодні кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ДДПУ. Син Павло — випускник Львівського університету, кандидат економічних наук, заступник декана з наукової роботи факультету менеджменту i маркетингу ДДПУ. Найбільшою втіхою Надії Володимирівни є онуки Валерія та Катерина. Життєвим кредо є висловлювання Іоганна Вольфганга Гете: «Хотеть недостаточно, надо действовать».