СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСидоренко Віктор Костянтинович
Сидоренко
Віктор Костянтинович
Завідувач кафедри методики навчання та управління
навчальними закладами Національного університету
біоресурсів і природокористування України, доктор
педагогічних наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, дійсний член Міжнародної академії
проблем людини в авіації і космонавтиці,
відмінник освіти України

Народився Віктор Сидоренко 27 лютого 1951 року в м. Біла Церква на Київщині. Закінчивши з відзнакою механічне відділення Київського технікуму радіоелектроніки, навчався на механіко-машинобудівному факультеті Київського політехнічного інституту. Активно провадив науковий пошук: став співавтором наукових публікацій та технічних винаходів в галузі створення прогресивних металорізальних інструментів, був неодноразовим переможцем Всесоюзного конкурсу на кращу студентську наукову роботу в галузі технічних наук. Його сміливі на той час ідеї в галузі інструментального виробництва знайшли визнання і підтримку провідними вченими інститутів Проблем матеріалознавства і Надтвердих матеріалів АН України.

Після завершення Інституту обрав викладацьку діяльність і працював на кафедрі трудового навчання і креслення Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького, пройшовши шлях від асистента (1977 р.) до професора (1996 р.), завідувача кафедри трудового навчання і креслення (2000 р.). Багато зусиль докладав Віктор Костянтинович вдосконаленню навчально-виховного процесу на рідному педагогічно-індустріальному факультеті НПУ імені М.П.Драгоманова, який з його ініціативи реорганізовано в Інститут гуманітарно-технічної освіти. Упродовж 2006–2008 років Віктор Сидоренко директор-організатор, директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України. 2009 року професор Сидоренко очолив кафедру методики навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України. 1995 року Віктор Сидоренко став доктором педагогічних наук, а 1997 — професором. У 2003 році його обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України по відділенню дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті, а 2007 року обрано членом Президії АПН України. З 2004 року — Почесний професор Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, з 2008 р. — дійсний член Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці. Викладацька діяльність Віктора Костянтиновича тісно пов’язана з творчим пошуком шляхів розв’язання та дослідженням багатьох актуальних педагогічних проблем. Професор Сидоренко є відомим спеціалістом в галузі загальнотехнічної та графічної підготовки учнівської і студентської молоді. Його наукові публікації, навчальні та методичні посібники присвячені актуальним проблемам трудового навчання школярів, їх професійного самовизначення та розумового розвитку. Наукові ідеї В.К. Сидоренка добре відомі і в багатьох країнах Європи. Професор Віктор Сидоренко має 330 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів та вищих педагогічних закладів освіти з грифом Міністерства освіти і науки України, методичні посібники, навчальні програми, схвалені МОН України. Під його керівництвом захищено 9 докторських і понад 50 кандидатських дисертацій. Також бере активну участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій з педагогічних наук. Відмінник освіти України (2000 р.), нагороджений почесними відзнаками ряду педагогічних університетів України, Почесними грамотами МОН (2002 р., 2005 р.) і АПН (2006 р.) України, знаком МОН України «За наукові досягнення» (2005 р.), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2006 р.).