СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСайко Віктор Федорович
Сайко
Віктор Федорович
Директор Національного наукового центру
«Інститут землеробства Національної академії
аграрних наук України», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік
Національної академії аграрних наук України,
зарубіжний член РАСГН, академік Академії наук
вищої школи України, Української екологічної
академії наук та Академії інженерних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України, двічі
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,
лауреат премії ім. В.І.Вернадського

Народився 7 березня 1936 року в с. Дейманівка Пирятинського району Полтавської області. У 1957 році закінчив сільськогосподарський технікум, а в 1965 році — агрономічний факультет Української сільськогосподарської академії (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування). У період 1957–1973 років працював на Полтавщині головним агрономом колгоспів, заступником начальника і начальником районного виробничого управління сільського господарства в Пирятині й Гребінці, першим заступником голови виконкому Гребінківської райради.

З 1973 по 1983 роки — завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи Миронівського інститу­ту селекції і насінництва пшениці ВАСГНІЛ. У 1983 році очолює Національний науковий центр «Інсти­тут землеробства Національної академії аграр­них наук України», якому залишається вірний і нині. Інститут є багатопрофільною науковою установою, ним опрацьовані наукові системи землеробства, здійснено теоретичне обґрунтування та розроблені принципи раціональних сівозмін, оптимізації посівного клину, системи обробітку ґрунту, застосування добрив, хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів, захисту посівів від бур’янів, використання осушених земель, кормовиробництва, луківництва та льонарства. Найвагомішим внеском інституту до теорії та практики запобігання ерозії ґрунтів стала ґрунтозахисна система землеробства з контурно­меліоративною організацією території, яка за техніко-економічними показниками перевершила зарубіжні аналоги, відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки. Інститут співпрацює з науково-дослідними установами Польщі, Німеччини, Угорщини, США, Бельгії тощо. Вчені інституту беруть участь у виконанні міжнародних проектів по лінії ООН із розроблення «Програми сприяння сталому розвитку в Україні» та ФАО ООН «Кормові і пасовищні ресурси країн світу». За досягнення у професіональному світі та вклад у суспільство Правлінням Американського біографічного інституту вчений обраний на престижне звання «Людина року-2003». Одним із перших отримав нагороду «Людина року» Кембріджської синьої книги (Велика Британія, 2005 р.), відзначений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, Трудового Червоного Прапора, двома орденами «Знак Пошани», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України, «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики України, Почесною відзнакою Президії УААН та іншими відзнаками українських та міжнародних фундацій. В.Ф.Сайко — член Президії НААН України, член Міжвідомчої наукової ради НАН та НААН України з проблем агропромислового комплексу, Ради з питань організації роботи регіональних центрів наукового забезпечення НААН України, Громадської ради при Вищій Атестаційній комісії України, Експертної ради Державного комітету з присудження Державних премій України. Був депутатом Верховної Ради України у 1985–1989 роках. Віктор Федорович — істинний українець, що ці­нує сім’ю — дружину, 2 синів, онуків, працює на зем­лі, допомагає іншим, а його улюблений вислів: «Усе від землі» — як доказ генетичної пам’яті народу.