СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРудь Анатолій Володимирович
Рудь
Анатолій Володимирович
Завідувач кафедри сільськогосподарських машин і
механізованих технологій Подільського державного
аграрно-технічного університету, доктор філософії в
галузі технічних наук, професор, академік МАНЕБ

Народився 9 серпня 1946 року в с. Слобідка Підлісно-Олексинецька Городоцького району Хмельницької області. У 1953 році пішов до школи, а в 1961 році вступив на агрономічне відділення Кам’янець-Подільського сільськогосподарського технікуму, який закінчив 1966 року з відзнакою і за направленням працював агрономом у колгоспі імені Кірова Городоцького районного виробничого управління сільського господарства Хмельницької області. У цьому ж році був зарахований студентом факультету механізації сільського господарства Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, диплом якого отримав у 1971 році та почав працювати старшим інженером з державного технічного нагляду в Кам’янець-Подільському районному виробничому управлінні сільського господарства Хмельницької області.

У листопаді 1971 року призваний на службу до лав Радянської армії. Після звільнення у запас 1972 року працював у Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті на посаді асистента, старшого викладача і доцента кафедри сільськогосподарських машин. З 1974 року навчався в аспірантурі Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва імені В.П. Горячкіна, де захистив кандидатську дисертацію й отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, а згодом вчене звання доцента і професора. Обраний дійсним членом Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності. У 1984 році призначений на посаду заступника декана факультету заочного навчання Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, а потім — заступника декана факультету механізації сільського господарства. З 1991 року завідував кафедрою сільсько-господарських і меліоративних машин, а від 2006 року є завідувачем кафедри сільсько-господарських машин і механізованих техно-логій. Здійснює керівництво аспірантами, пошукувачами та магістрантами. Під керів-ництвом А.В. Рудя магістерські роботи В.В. Мельника у 2005 році та Ю.Ф. Павельчука у 2006 році вибороли перші місця на Всеукраїнському конкурсі та головний приз «Золота Ніка», а у 2009 році робота С.С. Нісмейка на цьому ж конкурсі посіла друге місце. Його аспіранти проводять фундаментальні дослідження і розробляють нові конструкції сільськогосподарських машин. Останнім часом Ю.Ф. Павельчук захистив кандидатську дисертацію. Підготовлені до захисту дисертації аспірантів В.М. Жалоби, О.В. Думанського і І.В. Грабчака. Автор та співавтор понад 400 наукових праць, у тому числі 50 авторських свідоцтв і патентів, окремі з яких запроваджені у виробництво. Видав 3 навчальних посібники та монографію. Сьогодні А.В. Рудь плідно працює над завершенням докторської дисертації «Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації і автоматизації сільськогоспо-дарського виробництва». Науковий консультант — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Семен Устимович Гончаренко. Професор Анатолій Рудь нагороджений нагрудними знаками: «Відмінник освіти України», «Відмінник аграрної освіти та науки», трудовою відзнакою «Знак пошани», ювілейною медаллю «50 років Держтехнагляду України» і медаллю ВДНГ СРСР, а також грамотами і подяками Міністерства аграрної політики України і Міністерства промислової політики України.